Jak sprawić, by resztki pożniwne korzystnie wpłynęły na zawartość próchnicy w glebie?

     Składniki pokarmowe, które dostarczamy glebie w formie resztek pożniwnych nie są od razu dostępne dla roślin. Tempo rozkładu resztek pożniwnych uzależnione jest od aktywności biologicznej gleby. Zbadano, że jedna jednostka wytworzonej próchnicy posiada kilkaset razy większe możliwości sorpcyjne aniżeli taka sama jednostka  materii mineralnej. Humus ma również istotny wpływ na powstawanie i utrzymanie struktury agregatowej gleb. Próchnica jest również głównym magazynem azotu organicznego. Wzrost próchnicy w glebie o każdy 1% to możliwość skumulowania aż o kilka ton azotu więcej/ha.

Poziom materii organicznej wpływa również na pojemność wodną gleby, związki humusowe działają jak swego rodzaju pochłaniacze wilgoci, tej dostępnej dla korzeni roślin potrafią zatrzymać trzy, a nawet pięciokrotnie więcej wody w formie dostępnej dla roślin – to sprzyja efektywnemu wykorzystaniu wody opadowej nawet w 85%. Gleby o niskiej zawartości próchnicy wykorzystują wodę deszczową jedynie w 10-20%. Gleba zasobna w próchnicę kumuluje do kilku tysięcy razy więcej wody (przy 0,5 %  –  kumulacja wody to zaledwie około 50-80 000 litrów/ha z przy 4% materii organicznej to aż 600 000-650 000 litrów/ha). Warto również wspomnieć że zmniejszenie poziomu próchnicy o 1% powoduje zmniejszenie pojemności wodnej aż o 30%, a także wpływa na wypłukiwanie kationów K+, Mg2+, Ca2+ do wód gruntowych.

Należy również pamiętać, że gleba wraz z resztkami pożniwnymi musi być nawożona  nie tylko azotem ale warto również stosować mikroelementy takie jak np. molibden, miedź, cynk i mangan. Molibden np: wchodzi w reakcje z celulozą ze słomy i odżywia bakterie azotowe i wpływa korzystnie na rozwój systemu korzeniowego. Zwiększenie aktywności mikrobiologicznej gleby i bioróżnorodności gleby to kolejne istotne korzyści z jego zastosowania. Pozostałe mikroelementy uczestniczą w  przemianach i rozkładzie ligniny. 

Nowością na Polskim rynku jest nawóz azotowy Full Terminator, który kompleksowo zapewnia szybki rozkład resztek pożniwnych. W skład nawozu wchodzą składniki pokarmowe takie jak: azot, sód, bor, miedź, mangan, molibden, cynk, substancje humusowe i związki poprawiające ‘przyleganie’ nawozu do resztek pożniwnych, co potęguje jego działanie.

Zaleca się również stosowanie wraz z tym nawozem preparatów bakteryjnych, szczególnie bi słoma. Saprofityczne grzyby z rodzaju Trichoderma oraz bakterie z rodzaju Bacillus sprzyjają szybkiemu rozkładowi resztek pożniwnych, zwiększają biodostępność składników mineralnych i związków organicznych występujących w glebie oraz znacząco poprawiają jej strukturę. Dodatkowo te mikroorganizmy działają fitosanitarnie – ograniczają występowanie szkodliwych patogenów i poprawiają odporność roślin, co przekłada się na większą opłacalność upraw.

 

Facebook