Choroby fizjologiczne u roślin pojawiają się w momencie braku określonego czynnika do ich prawidłowego rozwoju i wzrostu. Często wynikają one z niedoboru makro- i mikroelementów. Tak więc w dużej mierze choroby te są odwracalne. Może się zdarzyć, że gdy choroba fizjologiczna pójdzie za daleko i w znacznym stopniu osłabi system odpornościowy rośliny, pojawią się infekcje grzybicze, bakteryjne bądź wirusowe.

 Pojawieniu się chorób fizjologicznych sprzyja:

– długotrwała susza
– przenawożenie
– ulewny deszcz
– niskie pH gleby
– słaba zawartość próchnicy
– niedobór mikroorganizmów glebowych

 W żadnym wypadku nie powinniśmy bagatelizować ani roli makro- ani mikroelementów, ponieważ często działają synergiczne. Ważne jest zatem zrównoważone ich nawożenie.

Często wystarczy zastosować odpowiednio dobrany nawóz wapniowy aby zmieniając pH gleby odblokować większość składników pokarmowych, które już tam są i czekają na pobranie przez roślinę. Regulując do optymalnego odczyn gleby możemy uwolnić nawet do 30% uwstecznionych makro- i mikroelementów.

Zatem aby zadbać nie tylko o odpowiednie pH gleby ale zadziałać kompleksowo, zwiększając populację mikroorganizmów oraz stymulując procesy próchniczotwórcze proponujemy zastosowanie nawozu bi calc+, który w swoim składzie zawiera:

– wysokoreaktywny węglan jurajski
– bakterie Bacillus (3 rodzaje : azotofixans (azotowe), subtilis (fitosanitarne), megaterium(fosforowe) – koncentracja 200×106 JTK w każdym gramie nawozu
– kwasy humusowe

Zastosowanie węglanu jurajskiego powoduje szybkie uregulowanie odczynu gleby, który zapewnia optymalne warunki do maksymalnego pobierania przez roślinę składników pokarmowych z gleby. Dodatek substancji humusowych utrzymuje właściwy poziom próchnicy, dzięki czemu wzrasta przyswajalność składników pokarmowych nawet o 20-40%.

Zawarte w bi calc+ bakterie:

– wzmacniają odporność roślin na choroby, ograniczają działanie patogenów, poprawiają właściwości gleby przez rozkład materii organicznej i tworzenie struktury gruzełkowatej, stwarzają roślinie lepsze warunki fitosanitarne -> Bacillus subtilis
– przetwarzają azot z powietrza i gleby udostępniając go roślinom, biorą czynny udział w rozkładzie resztek pożniwnych, poprawiają właściwości gleby -> Bacillus azotofixans
– przetwarzają fosfor z trudno dostępnych połączeń nieorganicznych i organicznych do form łatwych do pobrania przez rośliny -> Bacillus megaterium

Bi calc+ przeznaczony jest dla wszystkich rodzajów upraw. Jest bezpieczny zarówno dla roślin jak i organizmów glebowych – w kontrolowany sposób reguluje odczyn , nie niszcząc delikatnej równowagi ekosystemu glebowego. Granulat bi calc+ posiada rejestrację MRiRW oraz certyfikat IUNG w Puławach dopuszczający go do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Facebook