Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Wiosenne nawożenie zbóż azotem należy rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Zależy ono głównie od gatunku rośliny, odmiany, rodzaju gleby, terminu siewu, przezimowania plantacji oraz od zagęszczenia łanu. W jęczmieniu, życie i pszenżycie ozimym najlepsze efekty daje podział dawki azotu na dwie części, natomiast w pszenicy ozimej nawozimy dodatkowo trzecią dawką.

Pierwsza dawka jak najszybciej

Pierwsza dawka azotu ma charakter regeneracyjny, dokrzewiający i odżywiający roślinę. Dlatego ważną rzeczą jest wiosenna lustracja plantacji zbóż. Wielkość pierwszej dawki zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze roślina jest rozkrzewiona i w jakim stopniu uszkodzona przez mrozy. Pszenice, które mają 3–4 źdźbła i są w dobrej kondycji, nawozimy Saletrosanem® 26, RSM® bądź saletrami czy saletrzakami w dawce około 30–40 kg czystego N. Pszenice późno siane i słabo rozkrzewione należy zasilać w dawce 60–70 kg N w formie produktów szybko działających: RSM® czy saletra. W jęczmieniu, życie i pszenżycie pierwsza dawka wynosi 50% całego nawożenia azotem, aplikowana najlepiej w formie saletry lub RSM®. Pierwszą dawkę na zboża należy podać w możliwie najszybszym terminie, po ruszeniu wegetacji. Jeżeli w zbożach ozimych na wiosnę chcemy zaoszczędzić czas, a tym samym ograniczyć liczbę wjazdów na pole, bardzo dobrym rozwiązaniem jest użycie N-Lock™ w dawce 2,5 l/ha. Wysiewamy wówczas całą dawkę N na początku ruszenia wegetacji (RSM® oraz mocznik). W pszenicy dawka maksymalna to 180–200 kg azotu, w jęczmieniu i życie ozimym 120–140 kg N. Po wysiewie nawozów należy wykonać oprysk preparatem N-Lock™ (maks. do 10 dni).

Druga dawka

Największy problem w nawożeniu pszenicy stanowi dla rolnika podanie drugiej dawki azotu, która decyduje o plonie. Należy tutaj trafić w tzw. kolanko. Dawka ta wpływa na wielkość kłosa, liczbę rzędów i kłosków w rzędzie. Preferuje się stosowanie saletry lub YaraBela NITROMAG (EXTRAN 27). Dobrym rozwiązaniem, szczególnie na glebach lżejszych, jest podanie mocznika i RSM®. W tej technologii nawozimy około 5–7 dni przed pojawieniem się I kolanka (z uwagi na formę amidową, która długo ulega przemianom). Wielkość drugiej dawki waha się w granicach 80–120 kg czystego N. Należy zwrócić uwagę, aby w całościowym bilansie azotu została nam jeszcze dawka na tzw. kłos (40–60 kg/ha). Drugą dawkę w jęczmieniu, życie i pszenżycie stosujemy po upływie około 1–2 tygodni po 1. dawce. Najczęstsze formy nawozu to Saletra PULAN®, Zaksan®, YaraBela NITROMAG (EXTRAN 27), RSM® i mocznik. W życie na drugą dawkę nie zaleca się mocznika i RSM®, bo zawarta w nich forma amidowa azotu powoduje wyleganie łanu.

Jakość na kłos

Trzecia dawka jest tzw. dawką jakościową. Wpływa na MTZ oraz zawartość białka i glutenu w ziarniakach. Najbardziej optymalnym terminem jej podania (jeśli używamy Saletry i YaraBel NITROMAG (EXTRAN 27) jest faza wysuwającego się kłosa. W okresie suszy najlepiej sprawdzają się forma azotu amonowego i azotanowego (saletry, saletrzaki) oraz RSM® (aplikacja za pomocą węży rozlewowych) podana na liść flagowy. Doradcy Grupy Osadkowski dysponują N-testerem z firmy Yara, którym łatwo i szybko można ustalić III dawkę azotu bezpośrednio na polu.

Uzupełnienie PK

Zboża ozime możemy wiosną nawozić np. YaraMila™ 16-16-16 (hydrofoski) oraz solą potasową, np. Korn-Kali ®. Bardzo dobry efekt daje też ESTA® Kieserit w d awce 100 kg/ha. Wykonujemy je, jeżeli pominęliśmy PK jesienią. Na glebach słabszych zaleca się wiosną potas. W pszenicy w pierwszej dawce stosujemy nawozy zawierające siarkę, takie jak Saletrosan® 26 lub 30 oraz Siarczan amonu 21. Siarka zawarta w tych nawozach wspomaga pobieranie azotu i wpływa na jakość plonu. Aby zapewnić roślinom możliwie jak najlepsze wykorzystanie azotu w zależności od warunków pogodowych i stanu plantacji, nawożenie tym składnikiem trzeba mieć rozpisane przed ruszeniem w pole. Zachęcam do konsultacji z naszymi doradcami z Grupy Osadkowski. Będziemy mieć wtedy pewność, że pieniądze, które wydaliśmy na nawóz, są dobrze wykorzystane w polu.

Facebook