29 czerwca 2021

Rzepak ozimy RGT CUZZCO F1 – odmiana hybrydowa

29 czerwca 2021

Rzepak ozimy CHOPIN F1 – odmiana hybrydowa

Zalety genetyczna odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV) szczególnie wysokie plony w rejonach o dużej presji chorób bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania potwierdzony wynikami COBORU toleruje słabsze kompleksy glebowe bardzo dobrze znosi okresowe susze
28 maja 2021

Międzyplony

EFA – KTO MA OBOWIĄZEK?? Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności.  Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów […]
24 maja 2021

Grunt to URODZAJ

Facebook