23 kwietnia 2018

Stosowanie Nano-Gro w zaprawianiu nasion

20 kwietnia 2018

Już czas na siew kukurydzy!

 
19 kwietnia 2018

Skrzypionki w łanach zbóż

W łanach zbóż pojawiły się skrzypionki. Osobniki dorosłe złożyły już jaja!!! – za „chwilę” młode zaczną swój żer. Nie pozwólmy im niszczyć nasze uprawy, zastosujmy: Ammo Super 100 EW – 0,1l/ ha […]
19 kwietnia 2018

Avenue do regulacji

Plantacje posiane końcem września wymagają skracania !!! Stosujemy solo: Stabilan 750 SL – 1,8 – 2,0 L/ha Cuadro 250 EC – 0,4L/ ha Moddus 250 EC – 0,4L/ ha Medax […]
Facebook