Plantacje kukurydzy znajdują się w zależności od terminu siewu w fazie 3 – 6 liści właściwych. Jest to idealny moment na likwidację chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

W celu ich zwalczania zalecamy sprawdzone i skuteczne mieszaniany:

  •  Solux 105 OD 1,5L  + Dual Gold 960 EC 1L/ ha – stosujemy w fazie 2 – 3 liści kukurydzy, chwasty jedno i dwuliścienne
  • Nikosar 060 OD 0,7L + Solis 100 SC 0,75 – 1,0L/ ha stosujemy w fazie 2 – 7 (optymalnie 4-5 liść) kukurydzy – chwasty dwuliścienne i jednoliścienne (chwastnica jednostronna, miotła, wiechlina i perz!!!)
  • Nikosar 060 OD 0,5 – 0,7L + Kukugran 340 SE 1,2 – 1,6L ha – stosujemy w fazie 4 – 6 liści kukurydzy – chwasty dwuliścienne i jednoliścienne (w tym perz przy dawce 0,7L/ ha – Nikosar 060 OD)

Facebook