Rzepak ozimy (Brassica napus L. var. napus) jako roślina uprawna pozostaje na polu niemal przez cały rok. Praktycznie od siewu (pod koniec sierpnia) do zbioru narażona jest na konkurencję
chwastów jedno- i dwuliściennych. Jakie rozwiązania ochrony herbicydowej rzepaku ozimego możemy w tej sytuacji zastosować? Co nowego pojawiło się wśród preparatów dostępnych na rynku?

Rzepak ozimy powinien być zasiany w technologii opierającej się na płodozmianie w cyklu czteroletnim. Gleba musi być odpowiednio doprawiona oraz, co najważniejsze, z zagęszczonym podglebiem, np. przy użyciu wału Campbella w wypadku orki lub wału pierścieniowego w uprawie uproszczonej. Jest to niezwykle istotne zarówno dla dalszego rozwoju i wzrostu roślin, jak i potencjalnego zachwaszczenia.

Zaraz po siewie – zabieg doglebowy w rzepaku ozimym

Do 3 dni po siewie można stosować kombinacje:

Butisan® 500 SC 1,5 l/ha
+ Kalif 480 EC 0,15–0,2 l/ha
+ Atpolan Soil Maxx 0,5 l/ha
lub
Butisan® 500 SC 1 l/ha
+ Colzor Trio 405 EC 2–2,5 l/ha
+ Atpolan Soil Maxx 0,5 l/ha

Najpopularniejszym rozwiązaniem w ochronie herbicydowej rzepaku ozimego jest mieszanina zbiornikowa dwóch substancji: metazachloru i chlomazonu, którą otrzymujemy w produktach Butisan® 500 SCKalif 480 EC. Jest ona skuteczna na większość pojawiających się chwastów w okresie jesiennym. Dodatek adiuwantu Atpolan Soil Maxx zwiększa efektywność ochrony herbicydowej rzepaku ozimego nawet w trudnych warunkach wilgotnościowych gleby. Preparat Colzor Trio 405 EC można stosować w dawce 2,5–4 l/ha lub w mieszaninie Butisan® 500 SC 1 l /ha + Colzor Trio 405 EC 2 –2,5 l /ha. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość jednej z substancji aktywnych, którą jest chlomazon, co ma znaczenie na słabszych stanowiskach. Powyższe kombinacje stosujemy na dobrze doprawione (bez grud) stanowisko. Zaleca się również, aby gleba w momencie zabiegu była wilgotna, niemniej  dodatek Atpolanu Soil Maxx pozwala nam wykorzystać te mieszaniny w latach o ograniczonych opadach i słabym uwilgotnieniu. Adiuwant utrzymuje substancje czynne na powierzchni, zapobiegając tym samym ich przemieszczaniu się w głąb profilu glebowego w przypadku  nadmiernego deszczu oraz tworzy jednocześnie swoisty filtr dla wschodzących chwastów.

Powschodowa ochrona rzepaku ozimego 

Kiedy rzepak wyrzęduje się już na polu i chwasty również, polecam sięgnąć po Butisan® 500 SC 1,5 l/ha + Navigator 360 SL 0,2 l/ha + Atpolan Bio 1 l/ha. Ta mieszanina pomoże uporać się z wieloma dwuliściennymi chwastami, takimi jak: gwiazdnica, przetaczniki, rumianowate, maki, chabry oraz ostrożeń polny. Może być stosowana nie tylko na glebach o utrudnionych możliwościach doprawienia (np. mady), ale i w sytuacji braku zabiegu po siewie. Rozwiązanie najlepiej wprowadzić od fazy czterech liści właściwych rzepaku.

Lustracja plantacji podstawą sukcesu

Przysłowie ludowe: pańskie oko konia tuczy sprawdza się w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek plantacji produkcyjnej. Znajomość pola i potencjalnego zachwaszczenia jest istotna, ale obecność doradców agrotechnicznych Grupy Osadkowski przyczyni się do wdrożenia wiedzy, która pomoże rozwiązać wiele problemów, nie tylko w ochronie herbicydowej rzepaku ozimego.

 

 

 

 

Facebook