Nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa należy do nawozów wolno działających, które w profilu glebowym nie ulegają wymyciu. Najkorzystniejszym terminem stosowania nawozu AgroSulCa jest okres pożniwny. Po aplikacji nawóz powinien być wymieszany z glebą. W praktyce nawóz ten może być stosowany przez cały okres wegetacyjny roślin tj. od wiosny do późnej jesieni oraz pogłównie.  Nawóz można stosować w dawkach „ na zapas” stosując tą metodę można zaspokoić potrzeby pokarmowe dwóch a nawet trzech kolejnych roślin uprawnych. Należy pamiętać, że nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa to przed wszystkim doskonałe źródło łatwo przyswajalnego wapnia Ca2+ – 21 % oraz siarki w formie siarczanowej SO4 2- – 17 % czyli takiej, która jest pobierana bezpośrednio przez rośliny. Stosowanie nawożenia „na zapas” nie powoduje zasolenia gleby ponieważ siarczan wapnia czyli AgroSulCa posiada niski indeks solny, który wynosi 8,1 dla porównania indeks solny soli potasowej wynosi 116,2.

 

 

Nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa to nawóz który, powinien być stosowany systematycznie na pola co dwa trzy lata ponieważ:

  • przede wszystkim odżywia rośliny dostarczając składniki pokarmowe siarkę i wapń,
  • poprawia bezpośrednio jakość płodów rolnych,
  • ogranicza straty jakościowe produktów rolnych podczas przechowywania np. ziemniaków,
  • wykazuje działanie kontrolne względem toksycznego glinu,
  • zwiększa wykorzystanie azotu z nawozów,
  • jest jednym z najtańszych składników pokarmowych,
  • nie zakłóca organizacji prac w gospodarstwie ponieważ może być stosowany o każdej porze roku, na rośliny w różnym okresie rozwoju, nie uszkadza roślin gdyż ma niski indeks solny,
  • może być stosowany na zapas dla dwóch a nawet trzech roślin uprawnych,
  • zmniejsza koszty jednorazowej aplikacji,
  • nie podlega wymywaniu z gleby w tym okresie
Facebook