ZALETY

  • bardzo wysokie plony ziarna – nowoczesna genetyka Limagrain
  • szybkie tempo oddawania wody z ziarna
  • bardzo dobry wigor początkowy
  • wyjątkowa zdrowotność ziarna i całych roślin

                                                                                                      

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM DORADCĄ AGROTECHNICZNYM
LUB Z DZIAŁEM NASION 76 850 58 56 

 

Facebook