EFA – KTO MA OBOWIĄZEK??

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. 

Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów EFA na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 5% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

 

OBSZARY PROEKOLOGICZNE:  GRUNTY UGOROWANE Z ROŚLINAMI MIODODAJNYMI (EFA1a)

 • uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których wysiane mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych wskazanych w wykazie nr 1 i wykazie nr 2 z tym że gatunki roślin miododajnych, które są określone w wykazie nr 2
 • przypisany jest wyższy współczynnik ważenia (1,5) EFA

 

DOSTĘPNE W NASZEJ OFERCIE:

 

Wykaz nr 1:

 1. Czarnuszka
 2. Kolendra
 3. Ogórecznik 
 4. Ostropest 

 Wykaz nr 2:

 1. Gryka
 2. Koniczyna aleksandryjska
 3. Koniczyna perska
 4. Gorczyca biała
 5. Wyka siewna
 6. Facelia błękitna

 

OBSZARY Z MIĘDZYPLONAMI LUB OKRYWĄ ZIELONĄ – MIĘDZYPLON ŚCIERNISKOWY (EFA 14 A)

 • może składać się z co najmniej2 gatunków roślin należących do grup roślin (załącznik nr 4b):
 • zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto, owies, jęczmień, mieszanka zbożowa)
 • oleistych (rzepak, rzepik, rzodkiew oleista)
 • pastewnych (rzepa, słonecznik pastewny)
 • bobowatych drobnonasiennych (esparceta, komonica, koniczyna, lucerna, nostrzyk)
 • bobowatych grubonasiennych (łubin, groch, peluszka, bobik, saradela, soja, wyka)
 • miododajnych

 przypisany jest współczynnik ważenia (0,3) EFA

 

Facebook