Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

W sezonie 2018 wielu rolników zmagało się z niekorzystnym wpływem warunków pogodowych na rośliny uprawne.

Ubiegłoroczne warunki klimatyczne trudno było przewidzieć. Po dość wilgotnej, bezśnieżnej i na końcu mroźnej zimie w kwietniu od razu pojawiły się bardzo wysokie, letnie temperatury. Dla upraw, szczególnie ozimych, te anomalie były bardzo trudnym sprawdzianem wytrzymałości na skrajne warunki. Rośliny nie były w najlepszej kondycji, a wysokie temperatury i susza spowodowały poważne szkody.

Rolnicy, którzy zabezpieczyli swoje rośliny już w chwili wysiewu lub zaraz po wschodach induktorem odporności NANO-GRO®, nie dość,
że nie zanotowali strat, to ich plony były wyraźnie wyższe od przeciętnych. Jak pokazały obserwacje polowe i doświadczenia ścisłe, w 2018 roku średni plon z roślin, na których zastosowano NANO-GRO®, był o 10% wyższy od upraw standardowych.

Wieloletnie doświadczenia potwierdzają, że zastosowanie stymulatora NANO-GRO® we wczesnej fazie rozwoju powoduje wzmocnienie rośliny i jej uodpornienie na warunki stresowe, na które może natrafić w czasie sezonu wegetacyjnego. NANO-GRO® dało już niejednokrotnie rewelacyjne wyniki w plonowaniu zarówno zbóż (jarych i ozimych), jak i rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych oraz innych upraw rolniczych.

Wszechstronność działania
NANO-GRO® to wyjątkowy i inteligentny stymulator wzrostu i plonowania oraz jedyny na rynku induktor odporności, który wyróżnia się unikatowym składem i działaniem. W naturalny sposób uruchamia wewnętrzny potencjał rośliny już na poziomie komórkowym, co przekłada
się na wzmocnienie potencjału plonotwórczego i mechanizmu obronnego, naturalnie pobudzając ją do produkowania hormonów wzrostu,
gromadzenia substancji zapasowych w komórkach, pobierania wody przez silnie rozbudowany system korzeniowy oraz wzmocnienia struktur
ścian komórkowych. Można powiedzieć, że NANO-GRO® jest swoistą szczepionką. Najskuteczniejsze działanie preparatu zapewnia odpowiedni termin jego zastosowania: im wcześniej, tym lepiej roślina się wzmocni. Do zaprawiania ziarna (nasion) przeznaczone jest NANO-GRO® Forte Superstart, do opryskiwania natomiast NANO-GRO® Aqua.

ZDOO Krościna Mała, rok 2017
Kombinacja/odmianaPlonRóżnica
z NANO-GRO®
Różnica
z NANO-GRO®
q/haq/ha%
Hondia
kontrola (uprawa standardowa)
81,40  
Hondia
zaprawianie NANO-GRO® Forte Superstart
88,60+7,2+8,8%

 

 

 

Jeśli wysiewamy nasiona roślin ozimych zaprawione NANO-GRO® Forte Superstart, to wiosną – jak tylko ruszy wegetacja – wykonujemy oprysk NANO-GRO® Aqua. W przypadku upraw jarych NANO-GRO® Aqua podajemy w fazie 3–5 liści.

NANO-GRO® Aqua zawiera w składzie substancje humusowe najnowszej generacji, które działają dodatkowo stymulująco i antystresowo na roślinę oraz poprawiają wchłanianie preparatu. NANO-GRO® Aqua można stosować w połączeniu z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin. Najczęściej zaleca się aplikację w połączeniu z pierwszym zabiegiem fungicydowym na wiosnę (w uprawach ozimych). Zaletą stosowania takiej kombinacji jest lepsze wykorzystanie fungicydu i nawozów (lepiej się wchłaniają i szybciej działają) oraz łagodzenie stresu u rośliny uprawnej. NANO-GRO® Aqua wprowadzone wiosną pomaga szybciej wystartować z wegetacją, powoduje wzmocnienie systemu korzeniowego oraz lepsze odżywienie rośliny (skuteczne wykorzystanie substancji pokarmowych z gleby). Rośliny lepiej bronią się przed działaniem szkodliwych czynników, takich jak: przymrozki, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, nadmierne nasłonecznienie czy wreszcie susza. Po wystąpieniu takich stresów rośliny nie wykazują istotnych zaburzeń fizjologicznych i szybciej się regenerują w przypadku ewentualnych uszkodzeń.

Niestety, jak pokazują ostatnie lata, trudno przewidzieć pogodę w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym (2019), więc warto się wcześniej zabezpieczyć przed stratami spowodowanymi nieprzewidywalną aurą, opryskując rośliny NANO-GRO® Aqua, co pomoże roślinie w przezwyciężeniu stresów i wpłynie na zwiększenie plonowania oraz polepszenie jego jakości.

Na szczególną uwagę zasługuje dawka NANO-GRO® Aqua 250 ml/ha oraz niewielki koszt preparatu, który zwraca się wielokrotnie w postaci wyższego i lepszego jakościowo plonu. Dodatkową korzyścią jest zabezpieczenie roślin (są silniejsze i bardziej odporne), a przez to  ograniczenie strat w uprawie spowodowanych czynnikami środowiskowymi (klimatycznymi, uprawowymi). Jak pokazują doświadczenia przeprowadzone w COBORU w 2017 i 2018 roku na zlecenie firmy Osadkowski SA, nawet trudne warunki w trakcie wegetacji w 2018 roku nie spowodowały spadku plonu roślin po zastosowaniu NANO-GRO®.

Mikroelementy pełnią wiele niezwykle ważnych funkcji w zbożach; są między innymi niezbędne do wbudowywania azotu w aminokwasy czy w procesie asymilacji i przemian węglowodorów. Podawanie dolistne mikroelementów to nie fanaberia, gdyż ich naturalna zasobność w glebie jest bardzo niska. Dużą rolę odgrywa pH gleby. Generalnie wraz z jego spadkiem wzrasta ilość mikroelementów, ale zwiększa się zawartość toksycznego glinu i zdecydowanie pogarsza się gospodarka fosforem i magnezem. Oznacza to, że zmniejszając pH gleby, poprawia się pobieranie mikroelementów, ale równocześnie zmniejsza się pobieranie makroelementów, które mają znaczenie pierwszorzędne.

COBORU w Zybiszowie (Krościna Mała), rok 2018
Kombinacja/OdmianaMTZ przy 14%WilgotnośćPlon
g%q/ha
przy 14% wilg.
Zeppelin
kontrola (uprawa standardowa)
46,5515,289,4
Zeppelin
zaprawa NANO-GRO® Forte Superstart
47,8215,391,2
(+2%)
Zeppelin
zaprawa NANO-GRO® Forte Superstart
i oprysk wiosną NANO-GRO® Aqua
47,6614,893,8
(+4,92%)
Zeppelin
oprysk wiosną 2 x NANO-GRO® Aqua
47,1615,493,5
(+4,58%)

Induktor odporności NANO-GRO® jest również polecany do stosowania w uprawach jarych, szczególnie tam, gdzie warunki uprawy mogą przysporzyć problemu i tam, gdzie szczególnie zależy nam na jakości plonu.

NANO-GRO® w kukurydzy

W uprawie kukurydzy NANO-GRO® powoduje większą tolerancję na warunki stresowe, takie jak niskie temperatury podczas kiełkowania oraz suszę (zaprawianie nasion NANO-GRO® Forte Superstart). Jeśli dysponujemy materiałem siewnym już wcześniej zaprawionym, konieczne jest wykonanie oprysku NANO-GRO® Aqua we wczesnej fazie wzrostu (tj. 2–3 liście). Młode rośliny kukurydzy, która jest rośliną ciepłolubną, wymagają wyższych temperatur do rozwoju niż inne rośliny rolnicze. W czasie chłodnej pogody rośliny te mają spowolniony wzrost lub w ogóle zaprzestają wzrostu. Po zastosowaniu NANO-GRO® stają się silne i poprzez uruchomienie mechanizmów fizjologicznych (wytwarzanie enzymów i hormonów) rosną i rozwijają się, są też bardziej odporne na spadki temperatury.

Drugim czynnikiem ograniczającym wzrost kukurydzy jest susza. W ostatnich latach wiosenny niedobór wody daje się we znaki młodym roślinom. Po zastosowaniu NANO-GRO® wytwarzają one długi i mocno rozrośnięty system korzeniowy, który gwarantuje dostęp do wody i składników odżywczych w glebie. Rośliny te mają większą szansę przetrwania w sezonie wegetacyjnym, nawet przy znacznym deficycie wody. Stosowanie NANO-GRO® w uprawie kukurydzy wpływa również na wyższe i lepsze jakościowo plony (więcej ziaren w kolbie, więcej cukru
w ziarnie, wyższy udział kolb w plonie, bardzo dobry materiał siewny i do zakiszania, dodatkowo mniejsze porażenie przez choroby).

NANO-GRO® w buraku cukrowym

W uprawie buraka cukrowego zastosowanie NANO-GRO® Aqua do oprysku młodych roślin (w fazie 2–3 liści) powoduje zwiększenie plonowania, wyższą polaryzację w korzeniach i wyższy technologiczny plon cukru. Korzenie po zastosowaniu NANO-GRO® są dobrze odżywione, nawodnione i większe niż te w uprawie standardowej. NANO-GRO® jest polecane również do innych upraw. Jak pokazują wieloletnie badania i obserwacje, NANO-GRO® korzystnie wpływa na wysokość i jakość plonu: rzepaku, soi, jęczmienia (w tym browarnianego), ziemniaków, roślin strączkowych (bobowatych) i innych.

Facebook