W sezonie 2018 wielu rolników zmagało się z niekorzystnym wpływem warunków pogodowych na rośliny uprawne.

Ubiegłoroczne warunki klimatyczne trudno było przewidzieć. Po dość wilgotnej, bezśnieżnej i na końcu mroźnej zimie w kwietniu od razu pojawiły się bardzo wysokie, letnie temperatury. Dla upraw, szczególnie ozimych, te anomalie były bardzo trudnym sprawdzianem wytrzymałości na skrajne warunki. Rośliny nie były w najlepszej kondycji, a wysokie temperatury i susza spowodowały poważne szkody.

Rolnicy, którzy zabezpieczyli swoje rośliny już w chwili wysiewu lub zaraz po wschodach induktorem odporności NANO-GRO®, nie dość,
że nie zanotowali strat, to ich plony były wyraźnie wyższe od przeciętnych. Jak pokazały obserwacje polowe i doświadczenia ścisłe, w 2018 roku średni plon z roślin, na których zastosowano NANO-GRO®, był o 10% wyższy od upraw standardowych.

Wieloletnie doświadczenia potwierdzają, że zastosowanie stymulatora NANO-GRO® we wczesnej fazie rozwoju powoduje wzmocnienie rośliny i jej uodpornienie na warunki stresowe, na które może natrafić w czasie sezonu wegetacyjnego. NANO-GRO® dało już niejednokrotnie rewelacyjne wyniki w plonowaniu zarówno zbóż (jarych i ozimych), jak i rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych oraz innych upraw rolniczych.

Wszechstronność działania
NANO-GRO® to wyjątkowy i inteligentny stymulator wzrostu i plonowania oraz jedyny na rynku induktor odporności, który wyróżnia się unikatowym składem i działaniem. W naturalny sposób uruchamia wewnętrzny potencjał rośliny już na poziomie komórkowym, co przekłada
się na wzmocnienie potencjału plonotwórczego i mechanizmu obronnego, naturalnie pobudzając ją do produkowania hormonów wzrostu,
gromadzenia substancji zapasowych w komórkach, pobierania wody przez silnie rozbudowany system korzeniowy oraz wzmocnienia struktur
ścian komórkowych. Można powiedzieć, że NANO-GRO® jest swoistą szczepionką. Najskuteczniejsze działanie preparatu zapewnia odpowiedni termin jego zastosowania: im wcześniej, tym lepiej roślina się wzmocni. Do zaprawiania ziarna (nasion) przeznaczone jest NANO-GRO® Forte Superstart, do opryskiwania natomiast NANO-GRO® Aqua.

ZDOO Krościna Mała, rok 2017
Kombinacja/odmianaPlonRóżnica
z NANO-GRO®
Różnica
z NANO-GRO®
q/haq/ha%
Hondia
kontrola (uprawa standardowa)
81,40  
Hondia
zaprawianie NANO-GRO® Forte Superstart
88,60+7,2+8,8%

 

 

 

Jeśli wysiewamy nasiona roślin ozimych zaprawione NANO-GRO® Forte Superstart, to wiosną – jak tylko ruszy wegetacja – wykonujemy oprysk NANO-GRO® Aqua. W przypadku upraw jarych NANO-GRO® Aqua podajemy w fazie 3–5 liści.

NANO-GRO® Aqua zawiera w składzie substancje humusowe najnowszej generacji, które działają dodatkowo stymulująco i antystresowo na roślinę oraz poprawiają wchłanianie preparatu. NANO-GRO® Aqua można stosować w połączeniu z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin. Najczęściej zaleca się aplikację w połączeniu z pierwszym zabiegiem fungicydowym na wiosnę (w uprawach ozimych). Zaletą stosowania takiej kombinacji jest lepsze wykorzystanie fungicydu i nawozów (lepiej się wchłaniają i szybciej działają) oraz łagodzenie stresu u rośliny uprawnej. NANO-GRO® Aqua wprowadzone wiosną pomaga szybciej wystartować z wegetacją, powoduje wzmocnienie systemu korzeniowego oraz lepsze odżywienie rośliny (skuteczne wykorzystanie substancji pokarmowych z gleby). Rośliny lepiej bronią się przed działaniem szkodliwych czynników, takich jak: przymrozki, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, nadmierne nasłonecznienie czy wreszcie susza. Po wystąpieniu takich stresów rośliny nie wykazują istotnych zaburzeń fizjologicznych i szybciej się regenerują w przypadku ewentualnych uszkodzeń.

Niestety, jak pokazują ostatnie lata, trudno przewidzieć pogodę w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym (2019), więc warto się wcześniej zabezpieczyć przed stratami spowodowanymi nieprzewidywalną aurą, opryskując rośliny NANO-GRO® Aqua, co pomoże roślinie w przezwyciężeniu stresów i wpłynie na zwiększenie plonowania oraz polepszenie jego jakości.

Na szczególną uwagę zasługuje dawka NANO-GRO® Aqua 250 ml/ha oraz niewielki koszt preparatu, który zwraca się wielokrotnie w postaci wyższego i lepszego jakościowo plonu. Dodatkową korzyścią jest zabezpieczenie roślin (są silniejsze i bardziej odporne), a przez to  ograniczenie strat w uprawie spowodowanych czynnikami środowiskowymi (klimatycznymi, uprawowymi). Jak pokazują doświadczenia przeprowadzone w COBORU w 2017 i 2018 roku na zlecenie firmy Osadkowski SA, nawet trudne warunki w trakcie wegetacji w 2018 roku nie spowodowały spadku plonu roślin po zastosowaniu NANO-GRO®.

Mikroelementy pełnią wiele niezwykle ważnych funkcji w zbożach; są między innymi niezbędne do wbudowywania azotu w aminokwasy czy w procesie asymilacji i przemian węglowodorów. Podawanie dolistne mikroelementów to nie fanaberia, gdyż ich naturalna zasobność w glebie jest bardzo niska. Dużą rolę odgrywa pH gleby. Generalnie wraz z jego spadkiem wzrasta ilość mikroelementów, ale zwiększa się zawartość toksycznego glinu i zdecydowanie pogarsza się gospodarka fosforem i magnezem. Oznacza to, że zmniejszając pH gleby, poprawia się pobieranie mikroelementów, ale równocześnie zmniejsza się pobieranie makroelementów, które mają znaczenie pierwszorzędne.

COBORU w Zybiszowie (Krościna Mała), rok 2018
Kombinacja/OdmianaMTZ przy 14%WilgotnośćPlon
g%q/ha
przy 14% wilg.
Zeppelin
kontrola (uprawa standardowa)
46,5515,289,4
Zeppelin
zaprawa NANO-GRO® Forte Superstart
47,8215,391,2
(+2%)
Zeppelin
zaprawa NANO-GRO® Forte Superstart
i oprysk wiosną NANO-GRO® Aqua
47,6614,893,8
(+4,92%)
Zeppelin
oprysk wiosną 2 x NANO-GRO® Aqua
47,1615,493,5
(+4,58%)

Induktor odporności NANO-GRO® jest również polecany do stosowania w uprawach jarych, szczególnie tam, gdzie warunki uprawy mogą przysporzyć problemu i tam, gdzie szczególnie zależy nam na jakości plonu.

NANO-GRO® w kukurydzy

W uprawie kukurydzy NANO-GRO® powoduje większą tolerancję na warunki stresowe, takie jak niskie temperatury podczas kiełkowania oraz suszę (zaprawianie nasion NANO-GRO® Forte Superstart). Jeśli dysponujemy materiałem siewnym już wcześniej zaprawionym, konieczne jest wykonanie oprysku NANO-GRO® Aqua we wczesnej fazie wzrostu (tj. 2–3 liście). Młode rośliny kukurydzy, która jest rośliną ciepłolubną, wymagają wyższych temperatur do rozwoju niż inne rośliny rolnicze. W czasie chłodnej pogody rośliny te mają spowolniony wzrost lub w ogóle zaprzestają wzrostu. Po zastosowaniu NANO-GRO® stają się silne i poprzez uruchomienie mechanizmów fizjologicznych (wytwarzanie enzymów i hormonów) rosną i rozwijają się, są też bardziej odporne na spadki temperatury.

Drugim czynnikiem ograniczającym wzrost kukurydzy jest susza. W ostatnich latach wiosenny niedobór wody daje się we znaki młodym roślinom. Po zastosowaniu NANO-GRO® wytwarzają one długi i mocno rozrośnięty system korzeniowy, który gwarantuje dostęp do wody i składników odżywczych w glebie. Rośliny te mają większą szansę przetrwania w sezonie wegetacyjnym, nawet przy znacznym deficycie wody. Stosowanie NANO-GRO® w uprawie kukurydzy wpływa również na wyższe i lepsze jakościowo plony (więcej ziaren w kolbie, więcej cukru
w ziarnie, wyższy udział kolb w plonie, bardzo dobry materiał siewny i do zakiszania, dodatkowo mniejsze porażenie przez choroby).

NANO-GRO® w buraku cukrowym

W uprawie buraka cukrowego zastosowanie NANO-GRO® Aqua do oprysku młodych roślin (w fazie 2–3 liści) powoduje zwiększenie plonowania, wyższą polaryzację w korzeniach i wyższy technologiczny plon cukru. Korzenie po zastosowaniu NANO-GRO® są dobrze odżywione, nawodnione i większe niż te w uprawie standardowej. NANO-GRO® jest polecane również do innych upraw. Jak pokazują wieloletnie badania i obserwacje, NANO-GRO® korzystnie wpływa na wysokość i jakość plonu: rzepaku, soi, jęczmienia (w tym browarnianego), ziemniaków, roślin strączkowych (bobowatych) i innych.

Facebook