Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Okres jesieni to najlepszy czas na stosowanie nawozu siarkowo wapniowego AgroSulCa.

W gospodarstwach małych i tych dużych trwają zabiegi agrotechniczne przed siewem zbóż ozimych. Zastosowanie nawozu AgroSulCa w dawce 1 t/ha dostarcza 170 kg czystej siarki w formie siarczanowej oraz 210 kg wapnia. Odpowiedni poziom zawartości obu składników wspomaga aktywność korzeni i sprawne pobieranie azotu, co w dalszej kolejności warunkuje ilość i jakość plonu.

Zastosowanie dawki nawozu AgroSulCa w ilości 1 t/ha zaspakaja potrzeby pokarmowe dwóch kolejnych roślin ponieważ proces uwalniania składników z nawozu zachodzi w sposób ciągły i niebezpieczeństwo wymywania obu składników czyli kationu wapnia(Ca2+) oraz anionu siarczanowego (SO4 2-) jest małe.

Stosując nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa w zbożach zyskujesz w ten sposób:

  • większe tempo początkowego wzrostu (do końca krzewienia), bo więcej pobranego azotu,
  • więcej kłosów na jednostkę powierzchni, więcej ziarniaków w kłosie, bo więcej pobranego azotu w fazie kłoszenia,
  • więcej białka w ziarnie, bo większa remobilizacja azotu z części wegetatywnych zbóż w trakcie dojrzewania

Facebook