Okres jesieni to najlepszy czas na stosowanie nawozu siarkowo wapniowego AgroSulCa.

W gospodarstwach małych i tych dużych trwają zabiegi agrotechniczne przed siewem zbóż ozimych. Zastosowanie nawozu AgroSulCa w dawce 1 t/ha dostarcza 170 kg czystej siarki w formie siarczanowej oraz 210 kg wapnia. Odpowiedni poziom zawartości obu składników wspomaga aktywność korzeni i sprawne pobieranie azotu, co w dalszej kolejności warunkuje ilość i jakość plonu.

Zastosowanie dawki nawozu AgroSulCa w ilości 1 t/ha zaspakaja potrzeby pokarmowe dwóch kolejnych roślin ponieważ proces uwalniania składników z nawozu zachodzi w sposób ciągły i niebezpieczeństwo wymywania obu składników czyli kationu wapnia(Ca2+) oraz anionu siarczanowego (SO4 2-) jest małe.

Stosując nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa w zbożach zyskujesz w ten sposób:

  • większe tempo początkowego wzrostu (do końca krzewienia), bo więcej pobranego azotu,
  • więcej kłosów na jednostkę powierzchni, więcej ziarniaków w kłosie, bo więcej pobranego azotu w fazie kłoszenia,
  • więcej białka w ziarnie, bo większa remobilizacja azotu z części wegetatywnych zbóż w trakcie dojrzewania

Facebook