Od dawna już wiadomo ,że gleby zasobne w próchnicę były uważane za żyzne, dające największe plony. Jednak współczesne realia co do zawartości próchnicy w glebach polskich  pozostawiają wiele do życzenia. Za gleby żyzne uznaje się te, na których średnia zawartość próchnicy wynosi 3-5%. Niestety aktualny poziom próchnicy na glebach polskich waha się w przedziale 1,5-2% (czasami nawet 0,5%).
Gdzie się zatem podziała ta próchnica?
Otóż, przyczyną deficytu próchnicy w glebach może być:
– długoterminowa intensywna uprawa gleby
– zbyt duża ilość zabiegów agrotechnicznych
– nadmierne nawożenie oraz stosowanie środków chemicznych, które w końcowym efekcie doprowadzają do wyjaławiania gleby z życia biologicznego
– zabieranie z pola materii organicznej (plonów oraz słomy)
– dodatkowo fakt, że obornik, który jest źródłem materii organicznej, składników odżywczych i mikroorganizmów stosowany jest jedynie w marginalnej części gospodarstw

Dlaczego próchnica jest taka ważna?
– poprawia strukturę gleby a tym samym jej warunki powietrzno-wodne oraz termikę

– odpowiada za żyzność, zasobność i zdrowotność gleby
– wiąże wodę i składniki pokarmowe
– wspomaga rozwój mikroorganizmów
– gleba jest mniej narażona na erozję
– wpływa na wzrost i rozwój roślin (dzięki dostępowi do łatwo przyswajalnych składników pokarmowych)

Wniosek : słaba próchnica = słaby plon, czyli czas zacząć działać!

Aby wesprzeć procesy próchnicotwórcze i nie tylko, proponujemy zastosowanie nawozu Bi Calc+, który w swoim składzie zawiera:
– wysokoreaktywny węglan jurajski
– bakterie Bacillus ( 3 rodzaje : azotofixans (azotowe) , subtilis (fitosanitarne), megaterium(fosforowe) – koncentracja 200×106 JTK w każdym gramie nawozu
– kwasy humusowe

Zastosowanie węglanu jurajskiego powoduje szybkie uregulowanie odczynu gleby, który zapewnia optymalne warunki do maksymalnego pobierania przez roślinę składników pokarmowych z gleby.

Dodatek substancji humusowych utrzymuje właściwy poziom próchnicy, dzięki czemu wzrasta przyswajalność składników pokarmowych nawet o 20-40%.

Zawarte w Bi Calc+ bakterie:
– wzmacniają odporność roślin na choroby, ograniczają działanie patogenów, poprawiają właściwości gleby przez rozkład materii organicznej i tworzenie struktury gruzełkowatej: stwarzają roślinie lepsze warunki fitosanitarne -> Bacillus subtilis
– przetwarzają azot z powietrza i gleby udostępniając go roślinom; biorą czynny udział w rozkładzie resztek pożniwnych; poprawiają właściwości gleby -> Bacillus azotofixans
– przetwarzają fosfor z trudno dostępnych połączeń nieorganicznych i organicznych do form łatwych do pobrania przez rośliny -> Bacillus megaterium

Słowem podsumowania  – Bi Calc+  to produkt, który:
– reguluje odczyn pH
– pomaga rozkładać resztki pożniwne
– uruchamia składniki pokarmowe w glebie
– wzbogaca glebę w pożyteczne mikroorganizmy

Poniżej przykładowa technologia w rzepaku ozimym z zastosowaniem Bi Calc+:

Facebook