Składniki pokarmowe w glebie są kluczowe dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Nawet niewielki ich niedobór może doprowadzić do zmniejszenia plonu. Gdy gleba jest kwaśna jej struktura zmienia się w niestabilną, elementy ilaste nie tworzą agregatów,
co z kolei powoduje, że pory glebowe są mniej napowietrzone a toksyny znacznie przybierają na stężeniu. Ponadto na glebach o niskim pH zauważalna jest dysproporcja poszczególnych mikroorganizmów , więcej jest grzybów aniżeli bakterii a taki stan rzeczy prowadzi do większej zachorowalności roślin.

W jakich okolicznościach możemy spotkać się z niedoborami składników pokarmowych?

– przy nieuregulowanym odczynie pH gleby
– podczas niesprzyjających warunków klimatycznych (np. susza)
– w sytuacji zmniejszonej liczby mikroorganizmów glebowych
– przy błędach w zabiegach agrotechnicznych (np. zbiór biomasy)
– przy niewłaściwym doborze nawozów

 Co można zrobić w takiej sytuacji?

Kluczowym działaniem jest zoptymalizowanie pH gleby. Jeśli ureguluje się pH gleby wzrośnie również liczba mikroorganizmów, idąc dalej im więcej mikroorganizmów tym więcej enzymów a tym samym procesów próchnico twórczych, co z kolei przekłada się na tworzenie  najbardziej pożądanej -> struktury gruzełkowatej w glebie (czyli takiej, gdzie relacje powietrzno-wodne tworzą najlepsze środowisko dla rozwoju roślin). Nawóz, który zapewni właściwy odczyn gleby, zoptymalizuje ilości mikroorganizmów oraz stworzy odpowiednie warunki dla wzrostu roślin to bi calc+, który w swoim składzie zawiera:
– wysoko reaktywny węglan jurajski
– bakterie Bacillus ( 3 rodzaje: azotofixans (azotowe), subtilis (fitosanitarne), megaterium (fosforowe) – koncentracja 200×106 JTK w każdym gramie nawozu
– kwasy humusowe

Zastosowanie węglanu jurajskiego powoduje szybkie uregulowanie odczynu gleby, który zapewnia optymalne warunki do maksymalnego pobierania przez roślinę składników pokarmowych z gleby. Dodatek substancji humusowych utrzymuje właściwy poziom próchnicy, dzięki czemu wzrasta przyswajalność składników pokarmowych nawet o 20-40%.
Zawarte w bi calc+ bakterie:
– wzmacniają odporność roślin na choroby, ograniczają działanie patogenów, poprawiają właściwości gleby przez rozkład materii organicznej i tworzenie struktury gruzełkowatej; stwarzają roślinie lepsze warunki fitosanitarne -> Bacillus subtilis
– przetwarzają azot z powietrza i gleby udostępniając go roślinom; biorą czynny udział w rozkładzie resztek pożniwnych; poprawiają właściwości gleby -> Bacillus azotofixans
– przetwarzają fosfor z trudno dostępnych połączeń nieorganicznych i organicznych do form łatwych do pobrania przez rośliny ->
Bacillus megaterium

Bi calc+ przeznaczony jest dla wszystkich rodzajów upraw. Jest bezpieczny zarówno dla roślin jak i organizmów glebowych – w kontrolowany sposób reguluje odczyn, nie niszcząc delikatnej równowagi ekosystemu glebowego. Granulat bi calc+ posiada rejestrację MRiRW oraz certyfikat IUNG w Puławach dopuszczający go do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Facebook