Struktura gleby ma wpływ na jej żyzność i urodzajność.

Nieodpowiednia struktura pojawia się w momencie gdy jej elementarne ziarna glebowe nie tworzą agregatów, nie są ułożone w określonym porządku. Brak agregatów glebowych powoduje dysproporcję w ilości tlenu oraz wody w glebie, ogranicza prawidłowy rozwój roślin a kompleks sorpcyjny staje się uboższy w składniki pokarmowe. Najbardziej pożądana struktura, która zapewni w pełni sprzyjające warunki do rozwoju roślin to struktura gruzełkowata, czyli taka gdzie mineralne cząstki ziemi tworzą agregaty glebowe, a w kanalikach pomiędzy nimi znajduje się optymalna ilość tlenu, wody oraz rozpuszczone w niej składniki pokarmowe. Gleba bez struktury gruzełkowatej jest trudna do uprawy, często zakwaszona a rośliny na niej rosnące narażone są na stres, co wyraźnie przedkłada się na obniżenie plonów.

 Co może przyczynić się do braku struktury gruzełkowatej?

– zbyt mały poziom próchnicy w glebie
– zbyt mała ilość mikroorganizmów glebowych
– niskie pH gleby
– susza bądź nadmierne opady
– nieodpowiednie zmianowanie
– niewłaściwie dobrane zabiegi agrotechniczne
– niewłaściwe stosowanie nawozów mineralnych

Co można zrobić  w sytuacji braku struktury gruzełkowatej?

Podstawowym działaniem jest zmiana pH gleby – na najbardziej optymalne dla danej kategorii agronomicznej. W momencie gdy zmieni się odczyn gleby wzrośnie w niej liczba mikroorganizmów, idąc dalej im więcej mikroorganizmów tym więcej enzymów, a tym samym procesów próchnico twórczych, co z kolei przekłada się na tworzenie struktury gruzełkowatej.

Nawóz, który zapewni właściwy odczyn gleby, zoptymalizuje ilości mikroorganizmów, ułatwi tworzenie struktury gruzełkowatej oraz stworzy odpowiedne warunki dla bytowania roślin to bi calc+, który w swoim składzie zawiera:

– wysokoreaktywny węglan jurajski
– bakterie Bacillus ( 3 rodzaje: azotofixans (azotowe), subtilis (fitosanitarne), megaterium(fosforowe) – koncentracja 200×106 JTK w każdym gramie nawozu
– kwasy humusowe 

Zastosowanie węglanu jurajskiego powoduje szybkie uregulowanie odczynu gleby, który zapewnia optymalne warunki do maksymalnego pobierania przez roślinę składników pokarmowych z gleby. Dodatek substancji humusowych utrzymuje właściwy poziom próchnicy, dzięki czemu wzrasta przyswajalność składników pokarmowych nawet o 20-40%.

Zawarte w bi calc+ bakterie:

– wzmacniają odporność roślin na choroby, ograniczają działanie patogenów, poprawiają właściwości gleby przez rozkład materii organicznej i tworzenie struktury gruzełkowatej; stwarzają roślinie lepsze warunki fitosanitarne -> Bacillus subtilis
– przetwarzają azot z powietrza i gleby udostępniając go roślinom, biorą czynny udział w rozkładzie resztek pożniwnych, poprawiają właściwości gleby -> Bacillus azotofixans
– przetwarzają fosfor z trudno dostępnych połączeń nieorganicznych i organicznych do form łatwych do pobrania przez rośliny -> Bacillus megaterium

Facebook