Naszym celem jest przygotowanie najlepszych odmian w najwyższym standardzie produkcji nasion.
Pszenica ozima Euforia powstaje w zakładzie wytwarzającym nasiona w systemie jakościowym ESTA, który gwarantuje pełną kontrolę na każdym etapie realizacji. Cała produkcja – począwszy od plantacji nasiennych, poprzez czyszczenie, zaprawianie i magazynowanie nasion – odbywa się w jednym przedsiębiorstwie, które ma również własne grunty pod uprawy. Plantacje kwalifikowane są przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Korzyści:

– nasiona zaprawiane są w precyzyjny sposób odpowiednią dawką zaprawy, co jest ściśle nadzorowane przez laboratoria zewnętrzne
przygotowanie nasion polega szczególnie na
– oczyszczeniu i odpyleniu, co jest kontrolowane badaniem Heubacha
– rolnicy, stosując nasiona z logo ESTA, zapobiegają wprowadzaniu nowych zakazów i regulacji ograniczających użycie środków ochrony roślin
– system ESTA wspiera stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin oraz ogranicza negatywny wpływ środków chemicznych na środowisko
– aplikacja zapraw jest najbezpieczniejszym dla środowiska zabiegiem ochrony roślin

W procesie zaprawiania stosujemy:

–  zaprawa Celest Extra 050 FS w technologii 100% pokrycia nasion
– nawóz donasienny Seed Star
– możliwa opcja Nano-Gro® Superstart

 

Facebook