Zalety

  • numer 1 w plonowaniu wśród pszenic jakościowych w warunkach niedoboru wody na poziomie agrotechniki A2 w 2019 r. wg PDO – COBORU 2019
  • najwyżej plonująca odmiana pszenicy jakościowej w Polsce w 2017 r. na obydwu poziomach agrotechniki
  • rewelacyjny wygląd łanu od wczesnej wiosny do zbioru
  • dobra zdrowotność roślin
  • wysokie i stabilne parametry jakościowe ziarna
  •  

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność

Plonowanie

Plonowanie pszenicy ozimej Apostel na poziomie agrotechniki A1 i A2, % wzorca, badania porejestrowe COBORU, 2019 r.
Facebook