Rejestracja: Polska 2014 • Hodowla: Danko HR

Zalety

  • stabilne plonowanie
  • doskonała zimotrwałość (5,5)
  • rewelacyjne parametry jakościowe
  • bardzo grube ziarno

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność

Facebook