Zalety

  • bardzo wysoka zimotrwałość (5)
  • odmiana wyhodowana i przystosowana do polskich warunków glebowo-klimatycznych
  • doskonała jakość plonu (białko, gęstość i liczba opadania)
  • wysoka tolerancja na choroby umożliwiająca uprawę w monokulturze i po kukurydzy
  • stabilność plonowania w różnych warunkach i sezonach
  • bardzo dobra odporność na wyleganie

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność*

Plonowanie

Plonowanie pszenicy ozimej Impresja na poziomie agrotechniki A1 i A2, % wzorca, badania rejestrowe COBORU, 2018 r.

Profil zdrowotności

Pszenica Impresja na tle wzorca, badania rejestrowe COBORU, średnia 2018–2020
jaką odmianę zboża wybrać, nasiona zboża, pszenica ozima cena,
uprawa pszenicy, pszenica ozima nasiona, odmiany zboża ozimego, pszenica ozima klasa A
Facebook