Rejestracja: Polska 2020 • Hodowla: Danko HR

Zalety

  • średnio wczesna odmiana pszenicy z hodowli Danko
  • wysoki poziom plonowania zarówno w średnio intensywnej, jak i intensywnej technologii uprawy
  • bardzo dobra zimotrwałość (5)
  • bardzo dobra krzewistość, przydatna w przypadku opóźnionych siewów, zwłaszcza po kukurydzy

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność

Facebook