Rejestracja: Polska 2017 • Hodowla: RAGT

Zalety

  • bardzo wysoka i stabilna jakość ziarna
  • wysoki potencjał plonu nieosiągalny dla innych odmian o zbliżonych parametrach jakościowych
  • bardzo wysoka odporność na choroby – szczególnie na septoriozy i mączniaka prawdziwego
  • dobra zimotrwałość i zdolność regeneracji

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność*

Facebook