Rejestracja: Polska 2020 • Hodowla: Saaten Union

Zalety

  • sprawdzona w całej Europie
  • odporna na wyleganie – 8,4* w 9-stopniowej skali
  • wysoka MTZ
  • zdrowy łan

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność*

Facebook