Zalety

  • bardzo wysoka i stabilna jakość ziarna
  • ogromny potencjał plonotwórczy
  • doskonała zimotrwałość
  • zdrowe liście i kłosy, szczególnie duża odporność na mączniaka

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Miejsce w płodozmianie

Zdrowotność

Facebook