Rejestracja: Polska 2015 • Hodowla: Syngenta

Zalety

  • znakomite plony na obu poziomach agrotechniki w wieloleciu doświadczeń i uprawy polowej
  • bardzo dobra zimotrwałość (5,0)
  • doskonała zdrowotność roślin
  • wybitna tolerancja słabszych stanowisk i nieuregulowanego pH gleby

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Termin siewu

Zdrowotność*

Plonowanie

Facebook