Rejestracja: Polska 2022 • Hodowla: Danko HR

Zalety

  • wybitnie wysoki plon w sezonie 2022 potwierdzony w doświadczeniach PDO COBORU 2022: A1 – 107% wzorca, A2 – 106% wzorca
  • bardzo wysoka odporność na choroby
  • odmiana o średniej wysokości słomy i bardzo dobrej odporności na wyleganie
  • wysoka mrozoodporność (5,5)
  • grube ziarno z wysoką zawartością białka

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Termin siewu

Zdrowotność

Plonowanie

Facebook