Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulCa  to doskonałe źródło łatwo przyswajalnej siarki w formie siarczanowej SO4 2-. Najważniejszą funkcją siarki to jej rola w gospodarce azotem. Niedobór siarki w glebie prowadzi do znacznego ograniczenia wykorzystania przez rośliny azotu nawozowego. Przyjmuje się, że niedobór 1 kg S prowadzi do zmniejszania pobrania azotu przez roślinę od 1 do 3 kg. Azot niepobrany przez roślinę uprawną ulega rozproszeniu w środowisku, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla jakości wód, lecz także atmosfery. Również ważny jest aspekt środowiskowy dotyczy roli siarki w neutralizowaniu toksycznego glinu (Al3+). Nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa czyli siarczan wapnia jest substancją o dużym potencjale do kontroli toksycznego glinu w glebie. Wynika to z obecności anionu siarczanowego i kationu wapnia. Pierwszy wiąże glin (uwstecznia) a drugi składnik jest antagonistą glinu w procesie pobierania przez roślinę.

 

Kontynuując temat siarki, którą dostarczamy wraz z nawozem siarkowo wapniowym AgroSulCa w formie siarczanowej SO4 2- .Rośliny pobierają aniony siarczanowe  za pomocą systemu korzeniowego z roztworu glebowego. Siarka jest niezbędna do prawidłowego wzrostu roślin, zwierząt i człowieka. Rośliny dobrze odżywione siarka dostarczają zwierzęta pasze o określonej jakości a tym samym zwierzęta produkują bogate w siarkę produkty jakimi są mięso i jaja. Niedobory siarki zakłócają pracę organizmu oraz jego rozwój. Jako ciekawostkę należy dodać że dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na siarkę wynosi 1000 mg, które dostarcza do organizmu w formie spożywczej. Produktami spożywczymi bogatymi w siarkę jest brukselka, brokuły, cebula, czosnek oraz rośliny strączkowe.

Przypominamy, że jesień to najlepszy okres na stosowanie nawozu siarkowo wapniowego AgroSulCa szczególnie przed orkami zimowymi. Zastosowany w tym okresie nawóz zapewni nam w trakcie wiosennej wegetacji optymalną ilość kationów wapnia(Ca2+) oraz anionów siarczanowych (SO4 2-) w kompleksie sorpcyjnym gleby.

 

Rośliny pobierają siarkę z gleby przez cały okres wegetacji. Można wyróżnić dwa okresy intensywnego pobierania siarki a mianowicie pierwszy okres to formowanie się struktury roślin czyli wytwarzanie liści zaś drugi to czas formowania się plonu. Źródłem siarki w tym okresie jest gleba dlatego terminowe stosowanie nawozu siarkowo wapniowego AgroSulCa we właściwych dawkach zaspakaja potrzeby pokarmowe roślin w 100 %.

Facebook