Zalety

  • najwyższy potencjał plonowania wynikający z najnowszej genetyki
  • bezpieczeństwo plonu dzięki wzorcowej zdrowotności oraz odporności na pękanie i osypywanie łuszczyn
  • genetyczna odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)
  • bardzo dobra zimotrwałość i szybka regeneracja roślin po zimie
  • duża liczba odgałęzień bocznych – świetnie nadaje się do siewu punktowego w szerokich rzędach

Profil agrotechniczny

Wysiew

Cechy jakościowe

Porażenie przez choroby

Plonowanie

Plonowanie odmiany DK Expose F1 w badaniach rejestrowych COBORU w poszczególnych latach, 2019–2021, % wzorca ** wynik z badań rejestrowych przeliczony na wzorzec badań porejestrowych PDO

 

Plonowanie odmiany DK Expose F1 w poszczególnych rejonach, badania rejestrowe COBORU, 2020–2021, przeliczone na % wzorca badań porejestrowych PDO
jaką odmianę rzepaku wybrać, nasiona rzepaku ozimego, rzepak ozimy cena,
uprawa rzepaku, rzepak ozimy nasiona, odmiany rzepaku ozimego, rzepak hybrydowy
Facebook