Zalety

  • najwyższy potencjał plonowania wynikający z najnowszej genetyki
  • bezpieczeństwo plonu dzięki wzorcowej zdrowotności oraz odporności na pękanie i osypywanie łuszczyn
  • genetyczna odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)
  • bardzo dobra zimotrwałość i szybka regeneracja roślin po zimie
  • duża liczba odgałęzień bocznych – świetnie nadaje się do siewu punktowego w szerokich rzędach

Profil agrotechniczny

Wysiew

Cechy jakościowe

Porażenie przez choroby

Plonowanie

Plonowanie odmiany DK Expose F1 w badaniach porejestrowych COBORU w poszczególnych latach, 2020–2022, % wzorca ** wynik z badań rejestrowych przeliczony na wzorzec badań porejestrowych PDO

 

Plonowanie odmiany DK Expose F1 w poszczególnych rejonach, badania porejestrowe COBORU, 2022, % wzorca
Facebook