Rejestracja: Polska 2023 • Hodowla: Limagrain

  • nr 1 w plonowaniu wśród odmian zarejestrowanych w 2023 r., nr 1 w plonowaniu w badaniach rejestrowych COBORU 2022 r.
  • najnowsza linia genetyczna hodowli Limagrain
  • wysoka zdrowotność dzięki genetycznej odporności na wirus żółtaczki rzepy TuYV oraz obecności genu RLM 7 kontrolującego porażenie suchą zgnilizną kapustn ych
  • bardzo dobry wigor jesiennego rozwoju i szybka regeneracja po zimie
  • buduje średnio wysoki łan o bardzo dużej liczbie rozgałęzień poszczególnych roślin

Profil agrotechniczny

Wysiew

Cechy jakościowe

Porażenie przez choroby – % roślin

Plonowanie

Facebook