Zalety

  • zarejestrowana w 2020 r. z najlepszym wynikiem wśród odmian liniowych!
  • ogromny potencjał plonowania potwierdzony w suchym 2019 r.
  • niskie rośliny odporne na wyleganie
  • niższe wymagania glebowe gwarantujące stabilność plonu
  • wysoka odporność na choroby podstawy łodygi i suchą zgniliznę kapustnych

Profil agrotechniczny

Wysiew

Cechy jakościowe

Porażenie przez choroby – % roślin

Plonowanie

Plonowanie odmiany Mars w poszczególnych regionach, % wzorca, badania rejestrowe COBORU 2018–2020.
Facebook