OSADKOWSKI-CEBULSKI sp. z o.o. od lat kreuje rozwiązania dla rolnictwa, w tym nowoczesne narzędzia wspierające rolnika. Wiedza na temat aktualnego stanu upraw, monitorowanie ich w czasie rzeczywistym, umożliwiające szybką i właściwą reakcję, to realne wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Nawiązaliśmy współpracę z innowacyjną firmą QZ Solutions specjalizującą się w dostarczaniu cyfrowych rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom rolnym. Jej satelitarny Raport Stanu Pola to przykład ROLNICTWA W WERSJI PRO. Zachęcamy do skorzystania z naszych PROMOCJI i bezpłatnego wykorzystania usługi RSP w swoim gospodarstwie. Jesteśmy pewni, że przyczyni się to do optymalizacji kosztów produkcji i zwiększenia plonów.

 

Jak działa RSP?

Satelita wykonuje zdjęcia zadanego obszaru w różnych zakresach promieniowania. Ich analiza pozwala na zbadanie wybranych parametrów roślin. Rolnik otrzymuje informację i obszerny, graficzny raport jako załącznik do e-mail.

Do czego służy RSP?

  • Raport Stanu Pola dostarcza bieżących informacji o rozwoju upraw i występujących w trakcie sezonu anomaliach
  • Dzięki RSP można poznać skuteczność prowadzonych działań agrotechnicznych, co pozwoli uniknąć strat na polu i zwiększy zyski z upraw
  • RSP pozwala na sprawdzenie aktualnego stanu wegetacji na polu, jak i porównanie w perspektywie czasowej przebiegu wegetacji
  • RSP jest satelitarnym okiem rolnika obserwującym jego pola i uprawy
  • Pomaga w wykryciu negatywnych skutków złego przezimowania, wiosennych przymrozków, gradu, huraganu, deszczu nawalnego, podtopień i powodzi, a także informuje o możliwości wystąpienia presji patogenów, chorób grzybowych, inwazji szkodników, a także o szkodach łowieckich

 

Czego dowiesz się dzięki RSP?

Zalety RSP


 

Raport stanu pola – FAQ

 

Jakiej wielkości może być monitorowane pole?​
Zalecamy aby pojedyncze pole objęte Raportem Stanu Pola miały więcej niż 1ha powierzchni jednak nie mniej niż 0,5ha. Nie ma natomiast górnej granicy.​

Skąd pozyskujecie dane do generowania raportów?​
W podstawowej wersji Raportu Stanu Pola korzystamy wyłącznie ze zdjęć satelitarnych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obecnie rozdzielczość zdjęcia to 10×10 metrów na 1 pixel.​

Jak często dostarczacie raporty dla pól?​
Najczęściej co 5 dni, kiedy otrzymujemy nowe dane z satelity. Ograniczenia może jednak powodować zachmurzenie, wówczas musimy poczekać na kolejne okno pogodowe pozwalające na analizę pola, co może wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi raportami.​

Czy muszę być biegły w obsłudze komputera?​
Nie, raporty wysyłamy w postaci zwykłych plików PDF, które możesz bez trudu otworzyć na komputerze lub telefonie aby zapoznać się z aktualnym stanem upraw.​

Jak wysyłamy Raporty Stanu Pola?​
Raporty Stanu Pola wysyłamy na twoją skrzynkę mailową​

Co zrobić, jeżeli chcę zmienić nazwę lub obrys pola?​
W przypadku zmiany nazwy prosimy o podanie jej nowej nazwy oraz dokładne dane, którego pola ta zmiana ma dotyczyć. ​
W przypadku zmiany obrysu pola prosimy o dostarczenie nam nowego pliku KML – możliwe dodatkowe koszty ​

Jaki areał mogę monitorować w ramach promocji AgroPremia NAWOZY 2021?​
Plik KML powinien obejmować maksymalnie 24ha za zakup każdych 6t nawozu HumiCalc jednak powierzchnia objęta raportem może się nieznacznie różnić ze względu na wykluczenie z RSP nieużytków takich jak drogi, zagajniki, zbiorniki wodne i inne. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwiększenia  monitorowanego obszaru .​

Co mam zrobić, jeżeli chcę objąć większy areał raportem RSP?​
Skorzystaj z kolejnych promocji OSADKOWSKI-CEBULSKI  lub skontaktuj się z QZ Solutions w celu zakupu dodatkowych usług. OSADKOWSKI-CEBULSKI nie prowadzi sprzedaży komercyjnej usługi RSP​.


Szczegółowe informacje u przedstawicieli OSADKOWSKI-CEBULSKI

Usługa RSP prowadzona przez firmę QZ Solutions

Facebook