W łanach zbóż pojawiły się skrzypionki.

Osobniki dorosłe złożyły już jaja!!! – za „chwilę” młode zaczną swój żer.

Nie pozwólmy im niszczyć nasze uprawy, zastosujmy:

  • Ammo Super 100 EW – 0,1l/ ha
  • Rogor 400 EC – 0,5l/ ha
  • Pyrinex 480 EC – 0,5 – 0,6l/ ha
  • Cyren 480 EC – 0,6l/ ha
  • Decis Mega 50 EW – 0,1 – 0,125l/ ha
  • Karate Zeon 050 CS – 0,075 – 0,1l/ ha
  • Fastac Active 050 ME – 0,15 – 0,2l/ ha

Facebook