Osadkowski-Cebulski - Ubezpieczenia i finanse

Ubezpieczenia i finanse


Dział Ubezpieczeń, ma Państwu pomóc w zawieraniu umów ubezpieczenia upraw, mienia w gospodarstwie, maszyn (OC i agro-casco), obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz innych ubezpieczeń, a tym samym chronić Państwa dochody i płynność finansową gospodarstwa.

Nasza pomoc nie kończy się w momencie podpisania polisy i pobrania składki, w całości prowadzimy sprawy dotyczące odszkodowań tj. oględzin na polach, likwodacji szkód w maszynach rolniczych itd. Dbamy o Pańtswa plony wysyłając codzienną informację na temat temperatur w okresie kwitanienia rzepaku.

Naszym partnerem w ubezpieczaniu jest:
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, PZU,TUiR Warta, HDI, Generali T.U. S.A.

Zapraszamy do Działu Ubezpieczeń
w siedzibie Firmy Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 w Legnicy (nowy budynek II piętro)
lub prosimy o kontakt a dojedziemy z ofertą.

Katarzyna Gławęda-Grądek, tel. +48 695 520 053
Piotr Szczotka, tel. +48 694 481 842

Facebook