Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Osadkowski-Cebulski - Ubezpieczenia i finanse

Ubezpieczenia i finanse


Dział Ubezpieczeń, ma Państwu pomóc w zawieraniu umów ubezpieczenia upraw, mienia w gospodarstwie, maszyn (OC i agro-casco), obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz innych ubezpieczeń, a tym samym chronić Państwa dochody i płynność finansową gospodarstwa.

Nasza pomoc nie kończy się w momencie podpisania polisy i pobrania składki, w całości prowadzimy sprawy dotyczące odszkodowań tj. oględzin na polach, likwodacji szkód w maszynach rolniczych itd. Dbamy o Pańtswa plony wysyłając codzienną informację na temat temperatur w okresie kwitanienia rzepaku.

Naszym partnerem w ubezpieczaniu jest:
Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, PZU,TUiR Warta, HDI, Generali T.U. S.A.

Zapraszamy do Działu Ubezpieczeń
w siedzibie Firmy Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 w Legnicy (nowy budynek II piętro)
lub prosimy o kontakt a dojedziemy z ofertą.

Katarzyna Gławęda-Grądek, tel. +48 695 520 053
Piotr Szczotka, tel. +48 694 481 842

Facebook