Osadkowski-Cebulski - Ubezpieczenia i finanse

Ubezpieczenia i finanse – rolnik: zawód wysokiego ryzyka


Praca Rolnika, jak wynika z danych statystycznych, jest wysoce wypadkowa. Pracując w gospodarstwie trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu własnego zdrowia i życia jak również zabezpieczeniu finansowym rodziny od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaczynamy myśleć o ubezpieczeniach w chwili nieszczęśliwego zdarzenia a wtedy jest już za późno. Nikt z nas nie myśli o tym, że może ulec nieszczęśliwemu wypadkowi a tym samym stać się niezdolnym do pracy, potrzebować kosztownej rehabilitacji lub jak nas zabraknie, kto zapewni utrzymanie rodzinie i spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Poniżej wybrane zagadnienia o wypadkowości w rolnictwie w 2011 i w I półroczu 2012 wg KRUS:

W 2011 roku zgłoszono do KRUS 25 772 wypadków. Najwięcej poszkodowanych zostało wskutek wypadków z grup:

  • upadek osób – 8 363 poszkodowanych
  • uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta – 1 926 poszkodowanych
  • pochwycenie lub uderzenia przez ruchome części maszyn – 2 155 poszkodowanych

Odnotowano 81 wypadków śmiertelnych.

W I półroczu 2012 roku zgłoszono do KRUS 11 711 zdarzeń wypadkowych w tym 43 śmiertelne.
Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu dochodziło wskutek wypadków z grup:

  • upadek osób – 4 254 poszkodowanych
  • uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta – 1 085 poszkodowanych
  • pochwycenie lub uderzenia przez ruchome części maszyn – 1 244 poszkodowanych

Czas pomyśleć o ubezpieczeniu życia i zdrowia!

Mamy do dyspozycji wielu ubezpieczycieli i wiele propozycji do wyboru, ale język ubezpieczeń jest zawiły i mało zrozumiały, dlatego szukajmy prostych rozwiązań u znanych i zaufanych przedstawicieli -u takich, którzy mądrze doradzą w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia.
Proponujemy indywidualne oferty ubezpieczeń dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Mamy do dyspozycji ubezpieczenia NNW jak również takie z szerszą ochroną ZODIAK i ŻYCIE CASCO. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Sprawdź szczegółową ofertę

 

Facebook