Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

Osadkowski-Cebulski - Ubezpieczenia i finanse

Ubezpieczenia i finanse – rolnik: zawód wysokiego ryzyka


Praca Rolnika, jak wynika z danych statystycznych, jest wysoce wypadkowa. Pracując w gospodarstwie trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu własnego zdrowia i życia jak również zabezpieczeniu finansowym rodziny od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaczynamy myśleć o ubezpieczeniach w chwili nieszczęśliwego zdarzenia a wtedy jest już za późno. Nikt z nas nie myśli o tym, że może ulec nieszczęśliwemu wypadkowi a tym samym stać się niezdolnym do pracy, potrzebować kosztownej rehabilitacji lub jak nas zabraknie, kto zapewni utrzymanie rodzinie i spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Poniżej wybrane zagadnienia o wypadkowości w rolnictwie w 2011 i w I półroczu 2012 wg KRUS:

W 2011 roku zgłoszono do KRUS 25 772 wypadków. Najwięcej poszkodowanych zostało wskutek wypadków z grup:

  • upadek osób – 8 363 poszkodowanych
  • uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta – 1 926 poszkodowanych
  • pochwycenie lub uderzenia przez ruchome części maszyn – 2 155 poszkodowanych

Odnotowano 81 wypadków śmiertelnych.

W I półroczu 2012 roku zgłoszono do KRUS 11 711 zdarzeń wypadkowych w tym 43 śmiertelne.
Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu dochodziło wskutek wypadków z grup:

  • upadek osób – 4 254 poszkodowanych
  • uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta – 1 085 poszkodowanych
  • pochwycenie lub uderzenia przez ruchome części maszyn – 1 244 poszkodowanych

Czas pomyśleć o ubezpieczeniu życia i zdrowia!

Mamy do dyspozycji wielu ubezpieczycieli i wiele propozycji do wyboru, ale język ubezpieczeń jest zawiły i mało zrozumiały, dlatego szukajmy prostych rozwiązań u znanych i zaufanych przedstawicieli -u takich, którzy mądrze doradzą w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia.
Proponujemy indywidualne oferty ubezpieczeń dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Mamy do dyspozycji ubezpieczenia NNW jak również takie z szerszą ochroną ZODIAK i ŻYCIE CASCO. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Sprawdź szczegółową ofertę

 

Facebook