Jesień to czas planowania nowych zasiewów, ale również strategii ochrony przed agrofagami. Wybór odpowiedniej zaprawy pod zboża ozime ma ograniczyć porażenie rośliny chorobotwórczymi patogenami znajdującymi się w glebie.

1. Agrotechnika jako pierwszy ważny element budowy fundamentu ochrony 

Warunki atmosferyczne występujące w Polsce pozytywnie oddziałują na jesienną presję chorób grzybowych w dopiero co wysianych zbożach ozimych. Duży wpływ na zwiększoną liczbę patogenów w glebie mają: niestarannie przykryte i nierozłożone resztki pożniwne, udział roślin niepożądanych, niewłaściwe zmianowanie, zbyt wczesne siewy, przekroczone normy wysiewu przekładające się na podwyższoną gęstość roślin na m2.

2. Choroby grzybowe obniżające plon

Szczególnej ochrony przy wykorzystaniu zapraw fungicydowych wymagają zboża ozime, takie jak: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime. Pierwszym znaczącym agrofagiem wpływającym na obniżenie plonowania upraw ozimych jest zgorzel siewek (fuzarioza siewek). Najczęściej atakowane są w tym przypadku rośliny niezaprawione. Ta wczesna forma fuzariozy poraża kiełki oraz korzonki zarodkowe siewek. Najbardziej podatne na nią są pszenica ozima, żyto oraz jęczmień, co w dalszym etapie produkcji może skutkować obniżeniem plonowania nawet do 20%. Kolejną chorobą jest pleśń śniegowa. Najmocniejsze jej oddziaływanie można odnotować po opadach śniegu jeszcze na niezamarzniętą glebę, gdy okrywa śnieżna zalega przez około 11 tygodni. Długa, ciepła jesień również może sprzyjać jej występowaniu na dobrze rozwiniętych przed zimą zbożach. Największe straty wyrządza w życie, jęczmieniu i pszenicy. Innymi groźnymi chorobami zagrażającymi oziminom są: pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, śnieć cuchnąca, śnieć karłowa.

3. Zaprawy Celest Extra 050 FS i Real Super 080 FS gwarancją zdrowych zbóż ozimych jesienią

Pomoc w przypadku wyżej wymienionych chorób stanowią dwie zaprawy nasienne. Pierwszą z nich jest Celest Extra 050 FS – preparat w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym. Szeroka rejestracja pozwala wykorzystać go w odpowiednich roślinach uprawnych: pszenica ozima, pszenica jara, żyto, owies. W swoim składzie zaprawa nasienna Celest Extra 050 FS ma dwie substancje czynne: fludioksonil – z grupy fenylo-piroli (25 g/l) oraz difenokonazol – z grupy triazoli (25 g/l). Fludioksonil zaburza przekazywane sygnały osmotyczne w komórkach patogenów, blokując ich rozwój, difenokonazol natomiast zatrzymuje syntezę ergosterolu, który odgrywa rolę w budowaniu i funkcjonowaniu błon komórkowych grzybów. Inaczej mówiąc, fludioksonil hamuje rozwój grzybów, natomiast difenokonazol zaburza reakcje chemiczne budujące błony komórkowe, tym samym uszkadzając ich funkcjonowanie. Drugą zaprawą nasienną w portfolio jest Real Super 080 FS, grzybobójczy środek o działaniu systemicznym i kontaktowym,o szerokiej rejestracji w roślinach uprawnych: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto, pszenica jara, pszenżyto jare, jęczmień jary. Zaprawa nasienna Real Super 080 FS w swoim  składzie zawiera dwie substancje czynne: tritikonazol – z grupy triazoli (20 g/l) oraz prochloraz w kompleksie z miedzią – związek z grupy imidazoli (60 g/l). Tritikonazol, podobnie jak difenokonazol, blokuje syntezę ergosterolu, wpływając na zaburzenia budowy i funkcjonowania komórki grzybowej. Prochloraz hamuje enzym odpowiedzialny za syntezę ergosteloru. Wynikiem finalnym takiego działania jest uszkodzenie organelli wewnątrzkomórkowych grzyba. Zaprawa nasienna Celest Extra 050 FS oraz zaprawa nasienna Real Super 080 FS świetnie pokrywają ziarno, przylegają do niego i barwią na czerwony kolor. Na ma tu efektu pylenia, a tym samym odpadania wyschniętej zaprawy od nasion. Doskonałe pokrycie przekłada się na zwiększoną skuteczność zwalczanych chorób, a tym samym na większe bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska.

4.Stymulacja już od korzenia 

Niezmiernie istotnym elementem jesiennej technologii zaprawiania zbóż ozimych jest stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, która w tym okresie przynosi najbardziej efektywne rezultaty.
Jednym z elementów tej technologii jest dodatek do zaprawy nasiennej  preparatu Nano-Gro® Forte Superstart w dawce 0,25 l/t ziarna. Jakie uzyskujemy efekty? Preparat, wnikając do rośliny, powoduje uruchomienie jej naturalnego systemu obronnego przez wytwarzanie większej ilości substancji zapasowych (cukrów), białek oraz naturalnych hormonów. Najważniejszym efektem tego działania jest rozwój systemu korzeniowego – staje się on mocny, silny i gęsty, korzenie są dłuższe, a liczba włośników nieporównywalnie większa niż tam, gdzie nie zastosowano Nano-Gro® Forte Superstart. Dzięki temu roślina lepiej znosi okresy suszy, gdyż może sięgać głębiej i czerpać wodę z niższych pokładów w glebie.

Fot. 1 Zboża zaprawione Nano-Gro Superstart mają zdecydowanie lepszy system korzeniowy, co zapewnia większą odporność na suszę i niweluje ujemny wpływ na plon opóźnionych siewów. 

 

 

Fot.2 Pszenica ozima KWS Livius, Worpol Sulików – z prawej strony kontrola, z lewej – zaprawiona Nano-Gro Superstart. 

Facebook