Wg. profesora Witolda Grzebisza żyzność gleby to zdolność gleby do dostarczania uprawianej roślinie powietrza, wody i składników pokarmowych w ilości , proporcjach i formach niezbędnych do realizacji jej potencjału plonotwórczego. Zasoby gleby można zwiększyć głównie przez zwiększenie zawartości próchnicy proces ten polega na wprowadzaniu do gleby nawozów zielonych oraz nawozów organicznych. Aby zaktywować proces próchnico twórczy wskazane jest wprowadzenie dwóch pierwiastków odżywczych takich jaki wapń i siarka. W tym przypadku  idealnych nawozem, który spełnia te wymagania jest  nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa dostarcza ona jednorazowo 21 % wapnia  (Ca) oraz  17% siarki (S) która stymuluje aktywność mikroorganizmów glebowych rozkładających resztki pożniwne, słomę czy nawozy naturalne.

 

Kontynuując temat wpływu nawozu siarkowo wapniowego AgroSulCa na żyzność gleby należy dodać, że zawarty w nawozie wapń na glebach lekkich powoduje łączenie elementarnych cząstek koloidalnych ilastych i próchniczych tworząc agregaty, które łącza się w gruzełki. Na glebach ciężkich, zbitych wapń powoduje rozluźnienie wiązań między cząsteczkami ilastymi co prowadzi do uruchomienia procesów strukturotwórczych oraz powoduje zmniejszenie ryzyka zbrylania się ziemi.

Właściwa struktura gleby odgrywa niezmiernie ważną rolę ponieważ wpływa na prawidłowy wzrost korzeni roślin uprawnych a to prowadzi do prawidłowego pobierania nawozów z całego profilu glebowego oraz decyduje o zagospodarowaniu wody opadowej. Dobrze ukorzeniona roślina to lepsze plony oraz efektywne pobieranie składników pokarmowych szczególnie tych o małej ruchliwości jak potas i fosfor. Pośrednim skutkiem dobrej struktury gleby są mniejsze koszty wykonania zbiegów uprawowych, np. orki.

Stosując nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa zyskujemy lepsze plony oraz jakość zabiegów uprawowych.

Żyzności gleby, to „warsztacie produkcyjny” rolnika. Wg profesora Witolda Grzebisza w terminologii rolniczej funkcje produkcyjne gleby opisują następujące terminy:

  1. Żyzność gleby to naturalny potencjał gleby do zaopatrywania roślin wyższych w wodę, powietrze i składniki mineralne
  2. Urodzajność to cecha lub zespół cech nadanych glebom naturalnym przez rolnika w następstwie przeprowadzonych zabiegów uprawowych
  3. Produktywność zdolność gleby do dostarczania uprawianej roślinie wody, powietrza i składników mineralnych w ilościach, formie chemicznej i proporcjach niezbędnych do realizacji jej potencjału.

Rolnik poprzez system zabiegów agrotechnicznych podnosi lub pogarsza stan gleby a tym samym decyduje o warunkach wzrostu i zaopatrzenia uprawianych roślin w wodę oraz składniki mineralne.

Nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa doskonale wpisuje się w wyżej opisany scenariusz,  poprzez swoje właściwości wpływa istotnie na wszystkie opisane funkcje.

 

Nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa  poprawia żyzność gleby, która oznacza zdolność gleby do dostarczania roślinom uprawnym powietrza, wody i składników pokarmowych w ilościach i proporcjach wymaganych do realizacji potencjału plonotwórczego.

Zawarty w nawozie wapń powoduje, po pierwsze blokowanie toksycznego glinu w glebach kwaśnych, co w konsekwencji prowadzi do lepszego wzrostu korzeni głównych i bocznych a to przekłada się na sprawne pobieranie wody wraz z zawartymi w niej składnikami.

Po drugie wapń w glebach lekkich łączy cząstki koloidalne ilaste i pylaste w gruzełki, poprawiając w ten sposób warunki powietrzne, w glebach ciążkach natomiast rozluźnia wiązania miedzy cząsteczkami ilastymi co prowadzi do uruchomienia procesów strukturotwórczych gleby.

Właściwa struktura gleby to lepsze wykorzystanie nawozów, łatwiejsze wschody kiełkujących roślin oraz mniejsze nakłady na zbiegi uprawowe.

Nawóz siarkowo wapniowy AgroSulCa oprócz funkcji odżywczych (dostarcza wapń i łatwo przyswajalną siarkę)  wpływa bezpośrednio na poprawę struktury gleby, która jest składową żyzności gleby.

Facebook