Dbając o bezpieczeństwo i jakość swoich plonów, warto wykonać zabieg T3, który chroni ziarniaki przeciw chorobom grzybowym. Jakie choroby zwalczamy? –  fuzariozy kłosów, septoriozy plew i czerń zbóż, z czego fuzariozy kłosów są jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych zbóż w okresie kwitnienia. Przed wykonaniem zabiegu fungicydowego warto zwrócić uwagę również na obecność szkodników (skrzypionek i mszyc). W przypadku przekroczenia progu szkodliwości do zabiegu dodać insektycydy:
– skrzypionki – TopGun 050 CS 0,1 l/h
– mszyce – APHOX 500 WG 0,25 kg/h
Na niechronionych plantacjach może dojść nawet do 60% strat w plonie – ziarno jest drobne, słabo wykształcone wręcz zdeformowane, o niskiej masie tysiąc ziarna. Dodatkowo ziarno zanieczyszczone jest mykotoksynami – metabolitami grzybów o właściwościach toksycznych – co dyskwalifikuje partię zboża zarówno do celów konsumpcyjnych jak i paszowych.

Warunki, które sprzyjają rozwojowi choroby to przede wszystkim:
– duża ilość opadów w fazie okołokwitnieniowej oraz wysoka wilgotność > 85%

– temperatury 15 – 25°C w dzień, a 5-12 12 °C w nocy
– monokultura zbożowa i zbyt gęsty siew
– na stopień porażenia wpływa również stopień  rozkładu resztek pożniwnych, które są idealnym miejscem do zimowania grzybów (warto tutaj stosować preparaty przyśpieszające rozkład słomy i resztek pożniwnych np. bi słomafull terminator
– przy wyborze odmian do siewu wybierajmy te z bardzo dobrą zdrowotnością na fuzariozy kłosów np. RGT Depot czy Artimus.

 Kiedy i czym wykonać zabieg T3?

Zabieg T3 najczęściej wykonujemy w fazie od końca kłoszenia do końca kwitnienia – jednak najbardziej odpowiednim momentem jest początek kwitnienia (BBCH 61), kiedy na kłosie pojawiają się pierwsze pylniki. Rozwój grzybów w kłosach jest bardzo trudny do zauważenia na początku infekcji, dlatego też stosowanie fungicydów w tym okresie ma charakter prewencyjny. Jeżeli przegapimy moment aplikacji fungicydów  i dojdzie do infekcji, późniejsza ochrona nie zapobiegnie tworzeniu się mykotoskyn. W zabiegu T3 wykorzystujmy zawsze mieszaniny minimum 2 substancji aktywnych,  w celu zwiększenia spektrum działania zwalczanych grzybów. Najczęściej zalecane są substancje z grupy triazoli: tebukonazol, metkonazol, protiokonazol,  i eposkykonazol. Przy doborze preparatów do tego zabiegu, warto wybrać te, które jeszcze nie pojawiły się w dotychczasowych zabiegach T1 i T2 na naszych plantacjach. Nie zalecamy również rozwiązania z dodatkiem strobiluryn, które mocno podtrzymują efekt zieloności roślin, co może znacznie opóźnić zbiory.

 

Zalecane rozwiązanie:
Tebukonazol  (SYRIUS 250 EW 0,6 l/h)  + metkonazol (PLEXEO 60 SL LUB MICOSAR 60 SL 0,6 l/h)

Facebook