Głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie jest zakwaszenie gleby, które wiąże się ze spadkiem jej urodzajności i produktywności.
Zakwaszenie gleb w Polsce ma charakter głównie naturalny i wynika z przewagi opadów atmosferycznych nad parowaniem oraz rodzaju skały macierzystej tworzącej glebę. W Polsce większość gleb powstała na kwaśnych polodowcowych skałach osadowych. Dodatkowo zakwaszenie pogłębiają tzw. czynniki antropogeniczne (spowodowane działalnością człowieka), głównie stosowanie nawozów azotowych oraz emisja tlenków siarki i azotu, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia nawozów wapniowych.

Jakie realne zagrożenia mogą pojawić się w związku z zakwaszeniem gleby?

– wymywanie składników pokarmowych
– uwstecznianie się składników pokarmowych w formy trudno przyswajalne dla roślin
– ograniczenie i zmniejszenie aktywności mikrobiologicznej
– zmniejszenie zawartości próchnicy w glebie
– pojawienie się toksycznego glinu i manganu
– pojawienie się chorób, szkodliwych patogenów, chwastów

Jak działać ?

Wymagania roślin uprawnych w zależności od gatunku są różne, przy czym większość z nich preferuje odczyn w przedziale od 5,6-7,0 pH, co oznacza, że prawie zawsze gleby pod uprawy będą wymagały podniesienia odczynu. Dlatego aby zmniejszyć zakwaszenie gleby i doprowadzić jej pH do optymalnego poziomu proponujemy zastosowanie nawozu Bi Calc+, który w swoim składzie zawiera:
 – wysokoreaktywny węglan jurajski
– bakterie Bacillus ( 3 rodzaje: azotofixans (azotowe), subtilis (fitosanitarne), megaterium(fosforowe) – koncentracja 200×106 JTK w każdym gramie nawozu
– kwasy humusowe
Zastosowanie węglanu jurajskiego powoduje szybkie uregulowanie odczynu gleby, który zapewnia optymalne warunki do maksymalnego pobierania przez roślinę składników pokarmowych z gleby. Dodatek substancji humusowych utrzymuje właściwy poziom próchnicy, dzięki czemu wzrasta przyswajalność składników pokarmowych nawet o 20-40%.

Zawarte w Bi Calc+ bakterie:
-wzmacniają odporność roślin na choroby, ograniczają działanie patogenów, poprawiają właściwości gleby przez rozkład materii organicznej
i tworzenie struktury gruzełkowatej; stwarzają roślinie lepsze warunki fitosanitarne -> Bacillus subtilis
– przetwarzają azot z powietrza i gleby udostępniając go roślinom; biorą czynny udział w rozkładzie resztek pożniwnych:
poprawiają właściwości gleby -> Bacillus azotofixans
– przetwarzają fosfor z trudno dostępnych połączeń nieorganicznych i organicznych do form łatwych do pobrania przez rośliny
-> Bacillus megaterium

Bi Calc+ przeznaczony jest dla wszystkich rodzajów upraw. Jest bezpieczny zarówno dla roślin jak i organizmów glebowych –
w kontrolowany sposób reguluje odczyn , nie niszcząc delikatnej równowagi ekosystemu glebowego. Granulat Bi Calc+ posiada
rejestrację MRiRW oraz certyfikat IUNG w Puławach dopuszczający go do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Podsumowując:
Bi Calc+ nie tylko reguluje pH gleby (niweluje zakwaszenie), lecz również aktywuje w niej makro- i mikroskładniki, poprawia właściwości sorpcyjne gleby, aktywuje mikroorganizmy, bierze udział w tworzeniu struktury gruzełkowatej oraz dba o naturalną odporność roślin.

Facebook