Rejestracja: Niemcy 2021 • Hodowla: Saaten Union

Zalety

  • jedna z najnowszych odmian programu hodowlanego żyta hybrydowego Saaten Union (Hybro)
  • średnio wczesna odmiana o podwyższonej odporności na wyleganie
  • bardzo wysoki plon również na niższym poziomie agrotechniki
  • doskonałe parametry zdrowotnościowe, szczególnie w kontekście rdzy brunatnej!
  • jedna z najwyższych krzewistości w doświadczeniach rejestrowych BSA; niemiecki odpowiednik COBORU (2018–2019) – wysoka produkcja suchej masy z ha
  • wysoki wigor wiosennego rozwoju

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Termin siewu

Zdrowotność*

Plonowanie

Facebook