Rzepak ozimy jako roślina uprawna pozostaje na polu niemal przez cały rok. Praktycznie od siewu (pod koniec sierpnia) do zbioru narażona jest na konkurencję  ze strony chwastów jedno- i dwuliściennych. Jakie rozwiązania możemy w tej sytuacji zastosować? Co nowego pojawiło się wśród preparatów dostępnych na rynku?

Rzepak ozimy powinien być zasiany w technologii opierającej się na płodozmianie w cyklu czteroletnim. Gleba musi być odpowiednio uprawiona oraz co najważniejsze, z zagęszczonym podglebiem, np. przy użyciu wału Campbella w przypadku orki lub wału pierścieniowego, czy też rurowego w uprawie uproszczonej. Jest to niezwykle istotne zarówno dla dalszego rozwoju i wzrostu roślin, jak również potencjalnego zachwaszczenia. Źle zagospodarowane resztki pożniwne lub niewłaściwie uprawiona gleba mogą spowodować gorsze wschody i większe ryzyko wtórnego zachwaszczenia plantacji.

Najpopularniejszym rozwiązaniem w ochronie herbicydowej rzepaku ozimego jest mieszanina zbiornikowa dwóch substancji: metazachloru i chlomazonu, która otrzymujemy w produktach Cannon 500 SCComodo 480 EC. Jest ona skuteczna na większość pojawiających się chwastów w okresie jesiennym: chaber bławatek, mak polny, rumianowate, przytulia czepna czy ostrożeń polny.  Dodatek adiuwantu Atpolan Soil Maxx zwiększa efektywność ochrony nawet w trudnych warunkach wilgotnościowych gleby. Coraz częściej stosuje się też tą mieszaninę zbiornikową wraz z dodatkiem RSM w proporcji z wodą 50/50.

Kolejny rozwiązaniem  jest preparat Colzor Trio 405 EC, który można stosować w dawce 2,5 – 4 l/ha lub w mieszaninie Cannon 500 SC 1/ha + Colzor Trio 405 EC 2-3 I/ha. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość jednej z substancji aktywnych, którą jest chlomazon, co ma znaczenie na słabszych stanowiskach. Powyższe kombinacje stosujemy na dobrze doprawione (bez grud) stanowisko. Zaleca się również, aby gleba w momencie zabiegu była wilgotna, a dodatek Atpolanu Soil Maxx pozwala nam wykorzystać te mieszaniny w latach o ograniczonych opadach i słabym uwilgotnieniu. Adiuwant utrzymuje substancje czynne na powierzchni, zapobiegając tym samym ich przemieszczaniu się w głąb profilu glebowego w przypadku nadmiernego deszczu oraz tworzy jednocześnie swoisty film dla wschodzących chwastów.

Rozwiązanie zaraz po siewie

Do 3 dni po siewie można stosować kombinacje:

Cannon 500 SC 1 I/ha + Colzor Trio 405 EC 2-3/ha + Atpolan Soil Maxx 0,5 I/ha

Cannon 500 SC 1,5 I/ha + Comodo 480 EC 0,15 – 0,2 I/ha+ Atpolan Soil Maxx 0,5 I/ha 

Rozwiązanie powschodowe

Zabieg powschodowy najlepiej zastosować na siewki chwastów, aby nie zimowały na plantacjach i jesienią i nie konkurowały do wiosny z rzepakiem. Kiedy rzepak wyprzęduje się już na polu i chwasty również, polecam sięgnąć po Cannon 500 SC 1,5 I/ha + Navigator 360 SL 0,2 I/ha + Atpolan Bio 1/ha. Ta mieszanina pomoże uporać się z wieloma chwastami dwuliściennymi takimi jak rumianowate, maki, chabry oraz gwiazdnice, przetaczniki, ostrożeń polny. Może być stosowana nie tylko na glebach o utrudnionych możliwościach doprawienia (np. mady), ale i w sytuacji braku możliwość wykonania zabiegu po siewie. Rozwiązanie najlepiej wykonać od fazy czterech liści właściwych rzepaku.

Jednoliścienne też groźne

W przypadku chwastów jednoliściennych, takich jak samosiewy zbóż, polecam zestaw Targa Max 10 EC 0,5 – 1l/ha + Atpolan Bio 1l/ha lub preparat Grastop 150 EC 0,75-2l/ha. Istnieje też możliwość oprysku w dwóch dawkach dzielonych na polach w przypadku, kiedy rzepak zasiany został w technologii bezworkowej i tym samym presja chwastów jest większa. Nie należy zapominać wówczas o Atpolan Bio 1I/ha. Walka z perzem lub trawami wieloletnimi  jest możliwa przy zastosowaniu większej dawki. Producent zaleca 1-1,5 I/ha w przypadku Targi Max 10 EC  i 2l/h w przypadku Grastop 150 EC.

Nowości niosą korzyści

Firma Corteva przygotowała zestaw dwóch preparatów. Maja one w swoim składzie znane już dotychczas substancje, takie jak: metazachlor, pikloram, aminopyralid, ale zawierają stosunkowo nową substancję Arylex”” Active (halauksyfen metylu). Belkar 0,25I/ha + Kliper 0,75 1/ha przeznaczone są do stosowania jesienią od fazy drugiego liścia właściwego rośliny uprawnej. Radzą sobie one z wyżej wymienionymi chwastami dodatkowo zwalczają bodziszki, które w ostatnich latach są co raz większym problemem, nie tylko na glebach lekkich.

Lustracja plantacji to podstawa sukcesu i nie dotyczy to tylko ochrony herbicydowej, a także ochrony fungicydowej i insektycydowej.

 

Facebook