Aktywna Praktyka – oferta dla studentów


img-001

Praktyka w naszej firmie skierowana jest do studentów oraz absolwentów szkół wyższych, która ma na celu dawanie szans na rozwój osobom wykształconym posiadającym wiedzę, a nie mającym doświadczenia zawodowego. Praktyki studenckie w firmie Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. są pierwszym krokiem w rozpoczęciu kariery zawodowej.

Wiedza akademicka, ale również jej praktyczne wykorzystanie czyni Praktykantów niezwykle wartościowymi na rynku pracy. To właśnie dlatego praktyka zawodowa odgrywa tak ważną rolę, a ponadto w przyszłości będzie naszym dodatkowym atutem w procesie rekrutacji w naszej firmie. Odbyte staże i praktyki zwiększają wartość w oczach Pracodawcy.

Każda osoba biorąca udział w praktykach, oprócz poznania od wewnątrz struktury funkcjonowania i kultury organizacyjnej dużej firmy handlowej, będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki czemu będzie lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy.

Obecnie nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, jednak mile widziani są Studenci innych szkół wyższych o profilu rolniczym, handlowym czy ekonomicznym.

Praktyka studencka jest bezpłatna (traktowana, jako porozumienie zawarte między uczelnią a pracodawcą) i trwa zazwyczaj ok. 1-2 miesięcy. Studenci jednak bardzo często pozostają w strukturach firmy i mogą otrzymać od nas propozycję rozpoczęcia pełnowymiarowej, płatnej pracy. Warto pamiętać,
że podczas odbywania nawet bezpłatnych praktyk inwestujemy w dalszą karierę zawodową Praktykanta.
To, czego nauczą się Praktykanci w naszej firmie będzie miało wpływ na kolejne propozycje pracy, czy po prostu zainteresowanie osobą w kolejnym procesie rekrutacyjnym. Jeśli okaże się, że kwalifikacje i umiejętności okazały się dla danego Pracodawcy wartościowe, możemy liczyć na zatrudnienie i rozwój zgodny z zainteresowaniami zawodowymi Praktykanta.

Co oferujemy Praktykantowi?

 1. Zdobycie Pierwszego doświadczenia, rozwój umiejętności i uzyskanie kompetencji zawodowych przydatnych w dalszej karierze zawodowej
 2. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznym (produktowych, specjalistycznych, rozwojowych)
 3. Możliwość uzyskania merytorycznej pomocy i narzędzi do pisania prac dyplomowych na podstawie firmy
 4. Certyfikat odbycia Praktyk wraz z opinią nt. pracy Praktykanta.
 5. Zakończenie Praktyki może zakończyć się podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Praktykanta w celu pierwszeństwa w rekrutacjach prowadzonych przez firmę – wraz z referencjami od Opiekuna Praktyk – szansa dalszej współpracy z firmą Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.

Miejsce praktyki oraz obszary praktyki:

W ramach praktyki oferujemy Studentowi lokalizacje i obszary, w których może się sprawdzić w Naszej firmie. Student może wskazać dział, odpowiadający Jego specjalizacji:

 • Legnica (dział Zbożowy, Nawozy, Nasiona, Środki Ochrony Roślin, Maszyny Rolnicze, Ubezpieczenia, Punkty sprzedaży, doradztwo handlowe, dział Finansowy: Księgowość, Windykacja, Logistyka, IT, Marketing, dział Personalny, Sekretariat)
 • Świebodzin ( Środki Ochrony Roślin, Maszyny Rolnicze, punkt sprzedaży, doradztwo handlowe)
 • Złotoryja (Środki Ochrony Roślin, dział Zbożowy, Nawozy, punkt sprzedaży, doradztwo handlowe)
 • Głogów (dział Zbożowy, Środki Ochrony Roślin, Maszyny Rolnicze, punkt sprzedaży, doradztwo handlowe)
 • Bolesławiec (Środki Ochrony Roślin, Nawozy, doradztwo handlowe, punkt sprzedaży)

Liczba miejsc:

 • W zależności od potrzeb biznesowych.

Termin praktyk:

 • Możliwość prowadzenia rekrutacji na praktyki przez cały rok. Najczęściej praktyki odbywane są w okresie wakacyjnym.

Kto jest przyjmowany:

 • Studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych. Kierunki o profilu rolniczym są mile widziane – a także kierunki, które odpowiadają naszym branżom.

Dodatkowe wymagania:

 • Zainteresowania w obszarze proponowanych praktyk
 • Komunikatywność i otwartość – gotowość do przyjmowania nowych propozycji, pomysłów, uczenie się na doświadczeniu swoim i innych
 • Inicjowanie pomysłów, Samodzielność, zdyscyplinowanie i konsekwencja w wykonywaniu swojej prac

Jak aplikować?

schemat-oc-002

KROK 1: FORMULARZ APLIKACYJNY
Wypełnienie formularza aplikacyjnego jest podstawowym dokumentem który warunkuje dalszą współpracę w firmie. Należy określić w nim swoje wykształcenie, dotychczasowego doświadczenie zawodowej, kierunek rozwoju, kwalifikacje, osiągnięcia i określić wstępne branże/miejsce odbywania praktyk.
Warto więc podkreślić umiejętności i swoje cechy osobowości w liście motywacyjnym i CV które będzie podstawą do zaproszenia Praktykanta na rozmowę rekrutacyjną i próbą dostosowania doświadczenia Pracownika i oczekiwania Pracodawcy.

KROK 2: ROZMOWA REKRUTACYJNA
Na podstawie wcześniej przesłanych aplikacji odbywamy rozmowy rekrutacyjne z kandydatem na Praktyki w celu jak najlepszego dopasowania oczekiwań Praktykanta do bieżących potrzeb firmy.
Rozmowy mają charakter organizacyjny i dokładamy największych starań, żeby wiązały się z jak najmniejszym stresem .

KROK 3: FORMALNOŚCI
Po pozytywnym przejściu etapu drugiego, należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Praktyki tj. Skierowanie na Praktykę Studencką, podanie o przyjęcie (jeśli wcześniej nie zostało dostarczone) oraz kserokopię legitymacji studenckiej.

KROK 4: OPIEKUN PRAKTYK
Opiekun pomaga Praktykantowi w przygotowaniu programu praktyk, który systematyzuję praktykę pod względem miejsca pracy, godzin odbywania praktyk – musi być dostosowany do potrzeb studenta a także zapotrzebowania konkretnych działów/branż w strukturze organizacji w danym czasie. Ponadto Opiekun sprawuje nadzór nad całym przebiegiem praktyki.
To właśnie on powinien doradzić, czy znalezione przez Ciebie miejsce praktyki jest odpowiednie oraz ocenić zawartość programu,
tak aby odbywana przez Ciebie praktyka była cennym i wartościowym doświadczeniem, które uczyni Go konkurencyjnym na rynku pracy.

KROK 5: ODBYWANIE PRAKTYKI
Według programu praktyki, pod nadzorem Opiekuna Praktyki.

KROK 6: ZAKOŃCZENIE PRAKTYK
Na zakończenie odbywania Praktyk – student będzie miał możliwość wzięcia udziału w badaniu określającym predyspozycje zawodowej, które pozwoli zaplanować dalszą karierę zawodową na podstawie doświadczenia, umiejętności, cech charakteru, motywacji i chęci rozwijania się.
Ponadto Każdy Praktykant dostanie odpowiedź zwrotną i opinie na temat odbywanych praktyk a także Certyfikat Praktykanta i zaświadczenie o zrealizowaniu Praktyk.
Dajemy możliwość każdemu Praktykantowi pierwszeństwa w przyszłych prowadzonych rekrutacjach w Naszej firmie przez kolejny rok czasu.

Aplikuj online – wypełniając kwestionariusz:

Wypełnij kwestionariusz

 

 

Facebook