Osadkowski-Cebulski - Ubezpieczenia i finanse

Ubezpieczenia


Dział Ubezpieczeń, ma Państwu pomóc w zawieraniu umów ubezpieczenia upraw, mienia w gospodarstwie, maszyn (OC i agro-casco), obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz innych ubezpieczeń, a tym samym chronić Państwa dochody i płynność finansową gospodarstwa.

Nasza pomoc nie kończy się w momencie podpisania polisy i pobrania składki, w całości prowadzimy sprawy dotyczące odszkodowań tj. oględzin na polach, likwidacji szkód w maszynach rolniczych itd.

Naszym partnerem w ubezpieczaniu jest:
Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A., PZU S.A., TUiR Warta S.A., VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVAG TUW O. W POLSCE, STU ERGO Hestia S.A.

Zapraszamy do Działu Ubezpieczeń
w siedzibie Firmy Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6 w Legnicy (nowy budynek II piętro)
lub prosimy o kontakt, a dojedziemy z ofertą.

Jarosław Kopciał, tel. +48 695 520 053
Agata Ząbik, tel. +48 694 481 842

Facebook