Osadkowski-Cebulski - Ubezpieczenia i finanse

Ubezpieczenia – rolnik: zawód wysokiego ryzyka


Praca Rolnika, jak wynika z danych statystycznych, jest wysoce wypadkowa. Pracując w gospodarstwie trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu własnego zdrowia i życia jak również zabezpieczeniu finansowym rodziny od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaczynamy myśleć o ubezpieczeniach w chwili nieszczęśliwego zdarzenia a wtedy jest już za późno. Nikt z nas nie myśli o tym, że może ulec nieszczęśliwemu wypadkowi a tym samym stać się niezdolnym do pracy, potrzebować kosztownej rehabilitacji lub jak nas zabraknie, kto zapewni utrzymanie rodzinie i spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Poniżej wybrane zagadnienia o wypadkowości w rolnictwie w latach poprzednich.

Najwięcej poszkodowanych zostało wskutek wypadków z grup:

  • upadek osób
  • uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta
  • pochwycenie lub uderzenia przez ruchome części maszyn

Odnotowano wiele wypadków śmiertelnych.

Czas pomyśleć o ubezpieczeniu życia i zdrowia!

Mamy do dyspozycji wielu ubezpieczycieli i wiele propozycji do wyboru, ale język ubezpieczeń jest zawiły i mało zrozumiały, dlatego szukajmy prostych rozwiązań u znanych i zaufanych przedstawicieli -u takich, którzy mądrze doradzą w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia.
Proponujemy indywidualne oferty ubezpieczeń dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Facebook