Osadkowski-Cebulski - Ubezpieczenia i finanse

Ubezpieczenia – ubezpieczenie dla rolnictwa


Ubezpieczenia obowiązkowe:
  • Ubezpieczenie upraw

rzepak i zboża, kukurydza, buraki, ziemniaki i inne zabezpieczamy na wypadek takich ryzyk jak: grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan i deszcz nawalny.

  • Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

Budynki stanowią zaplecze kapitałowe gospodarstwa, zatem ich ubezpieczenie od ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów musi być dokładnie przemyślane i zrobione z należytą pieczołowitością.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie to chroni osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla osób fizycznych, natomiast osoby prawne mogą ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności rolniczej oraz posiadaniem mienia w formie ubezpieczenia dobrowolnego.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ubezpieczenia dobrowolne:
  • Ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym

Składniki majątku gospodarstwa rolnego, które zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie takie jak ruchomości domowe, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa warto objąć ubezpieczeniem.

  • Ubezpieczenie maszyn rolniczych (agro-casco)

Maszyny i inny sprzęt ubezpieczone są od wypadku, ognia, huraganu, powodzi i innych żywiołów oraz kradzieży lub rabunku. Ubezpieczenie to może być zawarte na czas wykonywania prac polowych – na trzy, cztery miesiące w zależności od wykorzystywania danego rodzaju maszyn rolniczych w pracach polowych.

  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Podczas prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego może dojść do różnego rodzaju wypadków np. złamań, upadku z drabiny, czy środka transportu, wypadku maszyny rolniczej itd. Mogą one wpłynąć na trwały lub całkowity uszczerbek na zdrowiu. Warto zatem się zabezpieczyć, aby w takim przypadku otrzymać środki, które pomogą w leczeniu lub pomogą rodzinie.

  • Specjalna oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich np. wtedy, gdy podczas wykonywania oprysku roślin, wiatr przeniesie ciecz na pole sąsiada uszkadzając lub niszcząc uprawy. Wykonywanie usług między sąsiedzkich, czy prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego może też być przyczyną wielu szkód, gdzie ucierpi mienie lub inne osoby.

  • Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub skierowania na ubój z konieczności

 

Facebook