Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

O naszej pracy


Sukces Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. zależy w dużej mierze od kompetencji Pracowników dlatego tak istotnym jest stwarzanie organizacyjnych warunków dla tworzenia i wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwie.

img-002

Budowanie ścieżki kariery w organizacji jest jednym z zasadniczych czynników decydujących o jej przyszłości. Aby odnosić sukcesy rynkowe, kluczowym elementem jest zapewnienie Pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji.

Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. pielęgnuje Pracowników którzy są chętni, żeby podnosić swoje kwalifikacje w związku z tym oferuje dofinansowanie na studia, szkolenia, kursy językowe i specjalistyczne. W dłuższej perspektywie odpowiednia specjalizacja może zapewnić większy prestiż zarówno w firmie, jak i poza nią. Ponadto istotny jest rozwój rekreacyjny Pracowników – organizowane są turnieje sportowe, wyjazdy integracyjne, posiadamy swoją drużynę piłki nożnej, sekcję kajakarską, narciarską, dysponujemy karnetami sportowymi oraz kartami kinowymi.

W okresie wakacyjnym oferowane są praktyki studenckie, które dają szansę rozwoju osobom wykształconym posiadającym wiedzę, a nie mającym doświadczenia zawodowego. Co roku przyjmowanych jest do ok. 10 Praktykantów na miesięczne, kilkutygodniowe praktyki.

 

 

Facebook