O naszej pracy


Sukces Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. zależy w dużej mierze od kompetencji Pracowników dlatego tak istotnym jest stwarzanie organizacyjnych warunków dla tworzenia i wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwie.

img-002

Budowanie ścieżki kariery w organizacji jest jednym z zasadniczych czynników decydujących o jej przyszłości. Aby odnosić sukcesy rynkowe, kluczowym elementem jest zapewnienie Pracownikom możliwości rozwoju i samorealizacji.

Osadkowski-Cebulski sp. z o.o. pielęgnuje Pracowników którzy są chętni, żeby podnosić swoje kwalifikacje w związku z tym oferuje dofinansowanie na studia, szkolenia, kursy językowe i specjalistyczne. W dłuższej perspektywie odpowiednia specjalizacja może zapewnić większy prestiż zarówno w firmie, jak i poza nią. Ponadto istotny jest rozwój rekreacyjny Pracowników – organizowane są turnieje sportowe, wyjazdy integracyjne, posiadamy swoją drużynę piłki nożnej, sekcję kajakarską, narciarską, dysponujemy karnetami sportowymi oraz kartami kinowymi.

W okresie wakacyjnym oferowane są praktyki studenckie, które dają szansę rozwoju osobom wykształconym posiadającym wiedzę, a nie mającym doświadczenia zawodowego. Co roku przyjmowanych jest do ok. 10 Praktykantów na miesięczne, kilkutygodniowe praktyki.

 

 

Facebook