Ostatnie lata pokazują, że zysk z uprawy kukurydzy w bardzo dużej mierze oprócz bezpośrednio poniesionych kosztów zależał od wilgotności zbieranego ziarna. Natomiast w ostatnim sezonie opóźniający się termin zbioru zaburzył zakładany płodozmian, w którym po zebranej kukurydzy miały zostać posiane pszenice ozime. Aby w przyszłości uniknąć takich … warto w pewnym stopniu postawić na odmiany o wczesnym Fao, które mimo niższego potencjału plonowania dają bezpieczeństwo zebrania ziarna na czas z niską wilgotnością.

Dry – down i nie tylko …

DKC 3088 to typowo ziarnowa odmiana o wybitnym efekcie dry down, dzięki czemu po uzyskaniu „czarnej plamki” bardzo szybko oddaje wodę i jest gotowe do zbioru.  Odmiana o Fao 230 wyhodowana przez znaną hodowlę Dekalb o ziarnie typu dent idealnie sprawdza się na terenie całej Polski, także w opóźnionym terminie siewu po wcześnie zbieranych przedplonach zielonkowych. Odmiana nie rośnie nadmiernie, ponieważ całą swoją energię przekłada na wysoki plon ziarna. Kolby charakteryzują się pełnym uziarnieniem oraz optymalnym umieszczeniem na roślinie, dzięki czemu całe rośliny mają bardzo wysoką odporność na wyleganie. Poszukując tak wczesnej odmiany do Naszej oferty, bardzo istotne było dla nas także, by odmiana miała możliwie wysoką tolerancję na okresowe suszę oraz tolerowała słabe stanowiska glebowe i te cechy charakteryzują odmianę DKC 3088.

Na grys i nie tylko …

LG 31.252 jest to odmiana z francuskiej hodowli Limagrain o FAO 240. Osiąga ona bardzo wysoki plon ogólny ziarna potwierdzony w doświadczeniach COBORU  – 102% w roku 2023! A dodatkowo uzyskuje WYBITNE parametry jakościowe, które są cenione w przemyśle młynarskim (grys). Typ ziarniaka to przewaga flinta. W fazie kiełkowania odmiana posiada wyższą tolerancję na chłody wiosenne, co umożliwia jej szybki wczesny siew w nieogrzana glebę, a niewielka domieszka ziarna dent pozwala ziarnu  dobrze oddawać wodę. Odmiana wybitnie zdrowa, niewysoka  o odporności na wyleganie, która zmniejsza ryzyko utraty plonu. Parametry ziarna odmiany LG 31.252 to nie tylko bielmo szkliste, ale także bardzo wysoka gęstość, duży rozmiar i piękny okrągły kształt – cechy cenione przy produkcji grysu.

W tym roku w doborze odmian bardzo mocno zwracamy uwagę na wczesność odmian, która zapewnia Państwu bezpieczeństwo. Aczkolwiek w celu wyeliminowanie podstawowych błędów w doborze odmian służą Państwu pomocą nasi Doradcy Agrotechniczni.

Zapraszamy do Współpracy!

Facebook