Rejestracja: Polska 2021 • Hodowla: Limagrain

Zalety

  • regularność i stabilność plonowania
  • wysoka zdrowotność, odporność na BaYMV typ 1+2 (wirus żółtej mozaiki jęczmienia)
  • bardzo dobra zimotrwałość – 5 (wg COBORU)
  • zalecana do uprawy we wszystkich rejonach kraju

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Termin siewu

Zdrowotność

Plonowanie

Facebook