Rejestracja: Polska 2022 • Hodowla: Saaten Union

Zalety

  • jedna z najlepiej plonujących odmian jęczmienia ozimego w Polsce w PDO COBORU w latach 2021 i 2022 na obu poziomach agrotechniki (A1 i A2)
  • pakiet genów odpornościowych na wirusy BaMMV, BaYMV-1, BaYMV-2 (wirusy mozaiki jęczmienia)
  • wysoka tolerancja na wyleganie i łamliwość źdźbła
  • odmiana z bardzo dobrym profilem zdrowotnościowym, o bardzo wysokiej MTZ

Profil agrotechniczny

Cechy jakościowe

Termin siewu

Zdrowotność

Plonowanie

Facebook