Kukurydza DKC 4115 FAO 280-290

Zalety

  •  wybitny plon ziarna w różnych warunkach klimatyczno-glebowych
  • średniowysokie rośliny o nieprzeciętnej odporności na wyleganie
  • bardzo dobre oddawanie wilgoci z ziarna na końcowym etapie dojrzewania oraz w procesie suszenia
  • wyróżniająca zdrowotność kolb i części wegetatywnych roślin

Struktura kolby

Morfologia i genetyka

Profil agrotechniczny

Ilość siewu tys. szt./ha

Wymagania glebowe

Zdrowotność

Plonowanie

Facebook