Zalety

  • wysoki plon ogólny suchej i świeżej masy oraz duża stabilność plonowania
  • bardzo dobre parametry jakościowe kiszonki (wysoka zawartość skrobi i strawność włókna oraz wydajność produkcji biogazu)
  • tolerancja na niskie temperatury i bardzo dobry wigor wiosenny
  • silny efekt stay green zwiększający elastyczność terminu zbioru

Morfologia i genetyka

Profil agrotechniczny

Ilość siewu tys. szt./ha

Wymagania glebowe

Zdrowotność

Plonowanie

Facebook