Zalety

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
  • stabilne plonowanie w różnych warunkach uprawowych
  • doskonała tolerancja na suszę
  • bardzo dobrze wypełnione i wyrównane kolby typu flex

Morfologia i genetyka

Profil agrotechniczny

Ilość siewu tys. szt./ha

Wymagania glebowe

Zdrowotność

Plonowanie

Facebook